صفحه اصلی | اخبار استان زنجان | اجرای طرح مدیریت جامع حوزه پایلوت آرپاچای؛ راهی برای خودکفایی روستائیان

اجرای طرح مدیریت جامع حوزه پایلوت آرپاچای؛ راهی برای خودکفایی روستائیان

به گزارش سایت زنجانت :
مدیر اجرایی
طرح مدیریت جامع حوزه پایلوت آرپاچای استان زنجان گفت: بر اساس نتایج طرح مطالعاتی مشترک
اداره‌کل منابع‌طبیعی و دانشگاه زنجان، منطقه آرپاچای به عنوان منطقه پایلوت در طرح
آبخیزداری انتخاب شده است

.


به گزارش
ایسنا، منطقه زنجان، حسین حسینی‌منفرد در نشست معرفی طرح آرپاچای زنجان اظهار کرد:
به منظور 

مدیریت جامع
مشارکتی و پایدار مناطق پایلوت لازم است ظرفیت‌های خانوارهای روستایی و اجتماعات آن‌ها
همچنین کنشگران بیرونی به حدی برسد که این افراد بتوانند به تدریج مسئولیت‌ها را به
شیوه‌های اثربخش بر عهده گرفته و انجام دهند

.


وی افزود:
بر اساس نتایج طرح مطالعاتی مشترک اداره‌کل منابع‌طبیعی و دانشگاه زنجان، منطقه آرپاچای
به‌عنوان منطقه پایلوت در طرح آبخیزداری انتخاب شده است. این منطقه به مساحت ۹۱۶۴ هکتار
و تعداد ۳۱۵۰ نفر جمعیت در ۴۰ کیلومتری شهر زنجان قرار دارد

.


حسینی‌منفرد
تصریح کرد: روستاهای مستقر در منطقه آرپاچایی شامل ابدال، گلجیک، آقبلاغ، رحیم آباد،
حاجی‌کندی، قزل‌تپه علقلی، قزل‌تپه بیات، یامچی است که این جوامع روستایی از برخی امکانات
زیرساختی برخوردارند با این وجود هنوز با چالش‌های مهمی روبرو هستند

.


وی یادآور شد:
رشد جمعیت روستایی منفی بوده و خانوارها جهت کاهش آسیب‌پذیری‌شان به شهرها مهاجرت
داشته‌اند، وابستگی اصلی خانوارها به بخش کشاورزی و در برخی روستاها بخش کشاورزی و
خدمات است. سطح بهره‌برداری زراعی، باغی و دامی اکثر خانوارهای روستایی نیز خرد بوده
و در برابر شرایط خشکسالی، سرمازدگی و ضعف بازار بسیار آسیب‌پذیر هستند

.


مدیر اجرایی
طرح آرپاچای در استان زنجان یادآور شد: همچنین وابستگی بخش مهمی از خانوارها به چرای دام در
مراتع و شخم در اراضی مرتعی جهت کشت غلات باعث تسریع فرسایش خاک و تخریب مراتع شده
است

.


حسینی‌منفرد
خاطرنشان کرد: در ابتدا هفت منطقه که دارای شرایط خاص برای مطالعه بودند پیشنهاد شد
که پس از برگزاری جلسات و بحث و بررسی کارشناسی، منطقه آرپاچای انتخاب شد

.


به گزارش ایسنا،
منطقه آرپاچای در دهستان زنجانرود بالا واقع در بخش مرکزی شهرستان زنجان قرار گرفته
است.

انتهای پیام

منبع خبر :: مطالعه متن کامل

پاسخ دهید