صفحه اصلی | اطلاعات تماس مدیران استان زنجان
ایران سرامیک | ساخت استخر سونا جکوزی

اطلاعات تماس مدیران استان زنجان

ليست اعضاي شوراي اداري استان
نام و نام خانوادگيشماره دفتر
۱اسدالله درویش امیری استاندار زنجان۳۳۴۴۳۰۰۰
۲آيت اله علي خاتمي نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه زنجان۳۳۴۴۶۵۹۸
رديفنام و نام خانوادگيمعاونين استاندارشماره دفتر
۱حميدرضا شهبازيمعاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي۳۳۱۴۲۰۲۲
۲جواد رحمتيمعاون هماهنگي امور عمراني۳۳۴۷۲۱۲۷
۳رحیم عصفوریمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع۳۳۱۴۱۴۱۱
نام و نام خانوادگينمايندگان مجلس شوراي اسلاميشماره دفتر
۱فریدون احمدینماينده مردم شريف شهرستان هاي زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي۳۳۵۵۷۸۴۸
۲علی وقفچینماينده مردم شريف شهرستان هاي زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي۳۳۵۴۵۴۱۰
۳محمد عزیزینماينده مردم شريف شهرستان هاي ابهر و خرمدره و سلطانیه در مجلس شوراي اسلامي۳۳۵۴۲۵۴۶
۴سید مرتضی خاتمینماينده مردم شريف شهرستان هاي ماهنشان و ايجرود در مجلس شوراي اسلامي۳۳۵۴۹۲۶۱
۵احمد بیگدلینماينده مردم شريف شهرستان خدابنده در مجلس شوراي اسلامي۳۳۴۲۱۰۴۴
نام و نام خانوادگيائمه جمعهشماره دفتر
۱حجه الاسلام و المسلمين سیدرضا موسویرئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه زنجان۳۳۴۵۸۴۴۴
۲حجه الاسلام و المسلمين جعفر رحيميامام جمعه شهر ابهر۵۲۷۸۷۳۶
۳حجه الاسلام و المسلمين نورپورامام جمعه شهر خرمدره۵۵۲۹۹۹۵
۴حجه الاسلام و المسلمين سيدعلي طالبيامام جمعه شهر قيدار۴۴۲۲۶۴۴
۵حجه الاسلام و المسلمين حسينعلي زاهدي پورامام جمعه شهر ماهنشان۳۲۲۵۴۴۴
۶حجه الاسلام و المسلمين محمد نوريامام جمعه شهر سلطانیه۵۸۲۲۴۷۱
۷حجه الاسلام و المسلمين قربانعلي محمدي مطلقامام جمعه شهر زرين آباد
۸حجه الاسلام و المسلمين محمد صادقي پورامام جمعه شهر آب بر۲۸۲۲۴۳۱
نام و نام خانوادگيفرمانداران شهرستانهاي تابعهشماره دفتر
۱مجيد فرخيفرماندار شهرستان زنجان۳۳۴۷۳۰۷۰
۲ولي اله ايمانيفرماندار شهرستان ابهر۳۵۲۲۵۰۸۱
۳علي باقريفرماندار شهرستان طارم۳۲۸۲۲۱۱۲
۴جمشيد شيخيفرماندار شهرستان خرمدره۳۵۵۲۷۰۰۸
۵باب اله فتحيفرماندار شهرستان خدابنده۳۴۲۲۳۴۹۶
۶اسماعیل بیاتفرماندار شهرستان ايجرود۳۶۷۲۲۶۲۶
۷پرويز خالقيفرماندار شهرستان سلطانيه۳۵۸۲۳۲۵۰
۸سعید صفریفرماندار شهرستان ماهنشان۳۶۲۲۳۲۰۰
نام و نام خانوادگيمديران ستادي استانداريشماره دفتر
۱عبدالرضا شهبازيمدیر كل دفتراستاندار و روابط عمومی۳۳۱۴۲۲۱۱
۲مهدویمدير كل دفتر سياسي و انتخابات۳۳۴۴۷۷۷۶
۳مسيح اله سلطانيمدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي۳۳۴۴۷۷۷۵
۴اسرافيل نيازيمدير كل دفتر فني۳۳۴۷۲۱۲۹
۵بختيار ايوبيمدير كل دفتر امور شهری و شوراها۳۳۴۷۲۰۱۰
۶علي محموديمدير كل دفتر امور روستایی۳۳۴۷۱۰۱۰
۷كريم حسين خانيمدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و امور بين الملل۳۳۴۷۲۱۲۴
۸حسين خدمتي همپامدير كل امور اداري و مالي۳۳۱۴۱۱۱۰
۱۱صفي اله كرامتيمدير كل مديريت بحران۳۳۱۴۲۰۵۰
۱۳پريسا فتحعلي بيگلومدير كل دفتر فن آوری، اطلاعات و امنيت۳۳۱۴۳۴۲۱
۱۴امير حسين اسکندریمدير كل دفتر امنيتي و انتظامي۳۳۴۴۹۰۰۲
۱۵ماهرخ بلوريمشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري۳۳۴۵۰۲۴۵
۱۶قاسم علي اكبريمديركل دفتر بازرسي ، مديريت عملكرد و امور حقوقي۳۳۱۴۱۱۶۶
۱۷حميد ميرزايي فردمدير كل پدافند غيرعامل۳۳۴۶۰۰۰۴
۱۸مصطفی حمیدیمشاور استاندار و مدیر کل اداره كل حراست۳۳۱۴۲۱۳۲
۱۹قاسم علی اکبریسرپرست  هسته گزينش۳۳۱۴۳۹۸۷
نام و نام خانوادگيمديران كل دستگاههاشماره دفتر
۱آقاي شيبانيمدير كل اطلاعات استان۳۳۴۴۲۱۹۱
۲داود كارگرزادهمدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان۳۳۴۴۷۳۰۹
۳حبیب الله یگانه شهردار زنجان۳۳۴۲۴۰۷۱
۴ناصر مقدممدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان۳۳۵۴۸۰۰۵
۵مرتضي صفريمدير كل صدا و سيماي مركز زنجان۳۳۷۷۲۵۰۰
۶سيد البرز حسينيمدير كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان۳۳۷۷۳۲۸۰
۷احد ياغموريمدير كل هواشناسي استان۳۳۷۷۲۷۵۶
۸مهرداد ستارهمدير كل پزشكي قانوني استان۳۳۷۴۱۷۷۲
۹بهمن اسكندريمدير كل منابع طبيعي استان۳۳۷۷۷۰۱۰
۱۰ناصر فغفوريرئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان۳۳۴۴۹۰۵۰
۱۱بهرام ولي زادهمدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان۳۳۷۷۱۸۰۰
۱۲مسعود علياريمدير كل تامين اجتماعي استان۳۳۷۷۳۹۰۴
۱۳حجه الاسلام و المسلمين صفیاریمدير كل تبليغات اسلامي استان۳۳۴۱۳۳۶۸
۱۴احمد غريويمدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان۳۳۴۵۴۹۶۹
۱۵ارسلان حسينيمدير كل ورزش و امور جوانان استان۳۳۴۴۸۱۰۰
۱۶احدجودیمدير كل ثبت احوال استان۳۳۴۶۷۶۷۱
۱۷جعفر الوندیمدير كل ثبت اسناد و املاك استان۳۳۴۴۵۳۳۴
۱۸مرتضي تمجيديمدير كل آموزش و پرورش استان۳۳۴۴۲۸۸۸
۱۹فخرالدین سبحانیمدير كل پست استان۳۳۴۷۰۰۲۵
۲۰محمد محمدي قيداريسرپرست اداره كل بهزيستي استان۳۳۵۵۳۸۰۰
۲۱احمد حاجي زادهمدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان۳۳۳۳۵۲۳۲
۲۲غلامرضا شريفيمدير كل امور مالياتي استان۳۳۷۷۹۰۰۴
۲۳حجه الاسلام و المسلمين نيكنام لالهسرپرست محترم اداره كل  اوقاف و امور خيريه استان۳۳۳۲۲۰۳۰
۲۴ناصر جعفریمدير كل حفاظت محيط زيست استان۳۳۵۴۱۰۰۷
۲۵مجيد صادقيمدير كل بيمه سلامت استان۳۳۴۴۹۲۲۱
۲۶کلیم اله وثوقيمدير كل راه و شهرسازي استان۳۳۷۷۵۴۷۵
۲۷علی خدائیمدير كل راه اهن شمالغرب _ زنجان۳۳۳۲۲۵۷۵
۲۸علاالدين كريميمدير كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان۳۳۷۷۸۸۰۵
۲۹محمد علي شعبانيمدير كل بازرسي استان۳۳۴۶۷۰۰۱
۳۰علي مهديخانيمدير كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان
۳۱دستنشانمدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان۳۳۴۶۲۳۶۱
۳۲محمدرضاانصاریسرپرست آموزش فني و حرفه اي استان۳۳۷۷۱۸۰۲
۳۳نیک بخشمدير كل كتابخانه هاي عمومي استان۳۳۴۷۱۶۱۳
۳۴محمد رشید کرمیمدیر کل دامپزشكي استان۳۳۷۷۰۸۷۲
۳۵حاتم نيكخومدير كل ديوان محاسبات استان۳۳۴۶۲۱۴۵
۳۶يحيي رحمتيمديركل ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي استان۳۳۷۸۵۰۵۵
۳۷حسين جعفريمدير كل جهاد كشاورزي استان۳۳۴۵۰۵۱۰
۳۸علی کاظمیمدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان۳۳۴۱۲۹۲۳
۳۹وحید  فرخیمدير كل اداره  ارتباطات و فناوري اطلاعات استان۳۳۷۷۹۹۱۰
۴۰محمد نقي صالحيمدير كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان۳۳۴۶۱۱۱۸
۴۱سيامك اسديمدير كل انتقال خون استان۳۳۴۵۴۲۰۰
۴۲ابوالفضل عباسچيانمدير كل امور اقتصادي و دارايي استان۳۳۷۷۹۰۰۱
۴۳محمد نباتچیانسرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
نام و نام خانوادگيقضايي ؛ نظامي و انتظاميشماره دفتر
۱جعفر گلمحمديرئيس كل دادگستري استان۳۳۴۵۵۰۰۰
۲حجت الاسلام مظفريدادستان عمومي و انقلاب شهرستان زنجان۳۳۴۴۰۰۴۴
۳منوچهر كريمي پوررئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح زنجان۳۳۵۴۲۱۰۴
۴سردار سرتيپ دوم پاسدار جهانبخش كرميفرمانده سپاه انصار المهدي استان۳۳۵۳۲۶۰۰
۵حجه الاسلام و المسلمين معبوديمسئول محترم دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه زنجان
۶سرهنگ مظهريفرمانده تيپ مستقل ۲۱۶ زرهي زنجان۳۳۵۴۸۴۰۱
۷سرتيپ دوم ستاد عليرضا صالحيفرمانده انتظامي استان
نام و نام خانوادگيروساي دانشگاههاشماره دفتر
۱سيد محمد موسويرئيس دانشگاه پيام نور استان۳۳۴۷۲۴۲۲
۲خلیل جمشیدیرئيس دانشگاه زنجان۲۲۸۳۰۸۱
۳يداله رجاييرئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان۳۳۴۲۱۲۹۱
۴عليرضا بيگلريسرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان۳۳۴۲۴۷۷۱
۵بابک کریمیرئیس دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان۳۳۴۱۴۹۴۹
۶پیرایشرئيس دانشگاه جامع علمي – كاربردي زنجان۳۳۰۲۸۱۰۷
۷مهدي عباسيرئيس جهاد دانشگاهي استان۳۳۴۶۱۰۱۰
۸فرهاد ادريسيرئيس واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان۳۳۴۷۱۷۱۱
نام و نام خانوادگيشركتهاي دولتيشماره دفتر
۱رضاپورمدير عامل شركت آب منطقه اي استان۳۳۴۴۹۲۳۵
۲عليرضا جزء قاسميمدير عامل شركت آبفاي استان۳۳۷۸۳۲۱۸
۳یوسفیمدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان۳۳۴۵۴۷۰۰
۴علي چهل اميرانيمدير عامل شركت برق منطقه اي استان۳۳۴۱۲۰۳۶
۵عادل كاظميمدير عامل شركت توزيع نيروي برق زنجان۳۳۴۵۱۴۶۱
۶سيد سعيد عسگريانمدير عامل شركت گاز استان۳۳۴۵۵۸۰۱
۷رسول منصوريمدير عامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱۴ زنجان۳۳۴۵۳۷۴۱
۸مهانفرمدير عامل شركت آبفار استان۳۳۴۶۳۸۲۵
۹علي طاهريمدير عامل جمعيت هلال احمر استان۳۳۳۲۲۷۸۴
۱۰نيكنام جديديمدير عامل شركت سهامي مخابرات استان۳۳۴۴۶۱۱۱
۱۱حمیدنیاسرپرست شركت شهركهاي صنعتي استان۳۳۷۷۱۲۵۹
نام و نام خانوادگيساير مديرانشماره دفتر
۱دكتر ورساييمدير كل بنياد نخبگان استان
۲نوریمدير تعاون روستايي استان۳۳۴۴۹۷۰۳
۳عبدالعلي حاجيانرئيس اداره جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان۳۳۴۱۳۶۱۳
۴کوروش گلزاریرئيس دخانيات استان۳۳۴۵۵۵۱۷
۵ميرهادي موسويمدير صندوق بازنشستگي كشوري نمايندگي استان۳۳۵۴۲۵۰۰
۶احمد بركابيان زنجانيمدير گمرك استان۳۳۷۹۱۳۴۲
۷محمدحسين حسن بيگلومدير شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه شمالغرب۳۳۴۶۹۷۵۱
۸علي اصغر عباسيمدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زنجان۳۳۳۳۸۵۶۴
۹علي  محمديمدير درمان تامين اجتماعي استان۳۳۴۲۴۷۱۳
۱۰فرامرز  باباييمدير حج و زيارت استان۳۳۴۴۸۹۱۲
۱۱مسعود غلاميمدير آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان۳۳۷۷۰۲۴۲
۱۲محمود صياد بورانيمدير شيلات استان۳۳۷۷۹۷۲۰
۱۳بهرام داراييمديريت بيمه ايران – شعبه زنجان۳۳۳۲۳۰۵۸
۱۴حسين جميليرئيس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن استان۳۳۴۶۳۷۷۸
۱۵سيد سعيد حسينيرئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان۳۳۵۶۶۲۰۰
۱۶امیدیرئيس شوراي اسلامي استان
۱۷محمد كاونديرئيس مجمع امور صنفي استان۳۲۳۴۰۴۰
۱۸ناصر دين محمديمدير ارشد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان
۱۹علي عباسيمدير دفتر صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير استان
۲۰تقي نصيريدبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در استان
۲۱محمد قاسميمدير فرودگاه زنجان۳۳۳۶۰۳۰۱
۲۲رويا رفيعيمدير خبرگزاري جمهوري اسلامي مركز زنجان۳۳۴۴۹۰۲۰
نام و نام خانوادگيمديران و روساي بانكهاشماره دفتر
۱معالیرياست اداره امور شعب بانك ملي استان۳۳۷۷۰۳۰۰
۲جعفریمدير شعب بانك سپه استان۳۳۴۲۲۵۱۳
۳كيخسرو صداقتيمدير شعب بانك صادرات استان۳۳۳۳۸۰۳۶
۴صمدیمدير شعب بانك كشاورزي استان۳۳۷۷۰۱۹۹
۵سلمان داشادمدير شعب بانك مسكن استان۳۱۲۳۱۵۶
۶كمال سهليسرپرست شعب بانك صنعت و معدن استان۳۳۳۲۸۰۷۴
۷حميد فاضل نيامدير بانك توسعه صادرات ايران شعبه استان
۸بهنام فرجامي نژادرييس اداره شعب بانك توسعه تعاون استان۳۳۳۶۱۹۰۰
۹ناصر وفاييمدير صندوق مهر امام رضا (ع) استان۳۳۴۴۵۴۳۴
۱۰آبنوسمدير پست بانك استان
زنجان مس