صفحه اصلی | سایر رسانه ها | افزایش دهیاری های روستاهای استان زنجان

افزایش دهیاری های روستاهای استان زنجان

به گزارش سایت زنجانت :

۲۷ روستای واجد شرایط استان زنجان صاحب دهیاری می شوند

منبع خبر :: مطالعه متن کامل

پاسخ دهید