دفاتر پلیس +۱۰ استان زنجان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۴

زنجان – زنجان – زنجان- خ جاوید- پ۴۴

کدپستی: ۴۵۱۴۶۵۳۶۱۹

تلفن:۳۳۳۳۱۲۱۳ – ۳۳۳۲۴۱۵۰ – ۳۳۳۳۵۸۸۵(۰۲۴) – نمابر:۳۳۳۲۴۱۵۰(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۵

زنجان – زنجان – سه راه امجدیه روبروی مخابرات مرکز شهید مطهری

کدپستی: ۴۵۱۸۸۴۴۷۴۶

تلفن:۳۳۵۳۳۵۷۰ – ۳۳۵۶۷۸۲۵(۰۲۴) – نمابر:۳۳۵۳۳۵۷۰(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۶

زنجان – زنجان – کوچمشکی خ دوم – روبروی بانک تجارت

کدپستی: ۴۵۱۳۸۶۶۵۱۱

تلفن:۳۳۴۵۶۶۱۱ – ۳۳۴۶۷۷۱۱ – ۳۳۴۶۸۸۱۱(۰۲۴) – نمابر:۳۳۴۶۵۵۱۱(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۷

زنجان – زنجان – زنجان – میدان هنرستان – خ خرمشهر روبروی دارای خ وحی

کدپستی: ۴۵۱۵۸۵۳۵۴۳

تلفن:۳۳۷۴۲۹۰۰ – ۳۳۷۴۱۱۵۵ – ۳۳۷۴۱۱۶۶(۰۲۴) – نمابر:۳۳۷۴۲۹۰۰(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۸

زنجان – زنجان – چهارراه امیر کبیر ساختمان صدر-طبقه۲

کدپستی: ۴۵۱۹۶۸۷۵۹۴

تلفن:۳۳۵۴۳۳۲۸ – ۳۳۵۶۳۲۵۰ – ۳۳۵۴۵۵۰۸(۰۲۴) – نمابر:۳۳۵۶۳۲۵۰(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۱

زنجان – خرمدره – خرمدره خ ولیعصر شهرستان خرمدره

کدپستی: ۴۵۷۱۷۴۴۳۷۸

تلفن:۳۵۵۳۲۵۶۵ – ۳۵۵۳۲۵۶۵ – ۹۱۲۷۴۴۸۲۲۶(۰۲۴) – نمابر:۳۵۵۳۲۵۶۵(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۲

زنجان – خدابنده (قیدار) – خدابنده خیابان امام روبروی داروخانه محرمی نبش کوچه شهیدمرحمت کریمی طبقه اول پلاک ۴

کدپستی: ۴۵۸۱۷۳۴۵۷۳

تلفن:۳۴۲۲۱۶۲۵ – ۳۴۲۲۱۶۲۴ – ۳۴۲۲۱۶۲۴(۰۲۴) – نمابر:۳۴۲۲۱۶۲۵(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۳

زنجان – طارم – طارم -آببر خیابان امام خیابان میثاق

کدپستی: ۴۵۹۱۹۱۹۸۳۹

تلفن:۲۸۲۴۳۷۵ – ۲۸۲۴۳۷۶(۰۲۴) – نمابر:۲۸۲۴۳۷۷(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۱۱۱

زنجان – ماهنشان – ماهنشان خیابان اسلام جنب بانک کشاورزی دفتر پلیس +۱۰روبروی بانک صادرات

کدپستی: ۴۵۴۱۹۳۳۶۹۹

تلفن:۳۶۲۲۳۵۷۳ – ۳۶۲۲۲۵۵۵(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۵

زنجان – سلطانیه – بلوار جانبازان روبروی بانک ملی طبقه فوقانی رستوران تاج محل

کدپستی: ۴۵۸۴۱۹۴۳۸۱

تلفن:۳۵۸۲۴۵۰۸ – ۳۵۸۲۴۵۰۹ – ۳۵۸۲۴۵۱۰(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۶

زنجان – خدابنده (قیدار) – خ ش بهشتی بالاتر از چهارراه شهرداری جنب بیمه دی پ ۴۸۴

کدپستی: ۴۵۸۱۹۶۹۵۷۵

تلفن:۲۴۲۲۴۶۴۹ – ۳۴۲۲۸۰۲۶ – ۳۴۲۲۸۰۵۱(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۷

زنجان – ایجرود ( زرین آباد ) – شهرستان ایجرود – جاده جوقین- طبقه فوقانی بانک ملی – (ساختمان بنیاد مسکن)

کدپستی: ۵۷۱۴۷۱۸۴۳۴

تلفن:۳۶۷۲۲۸۳۱ – ۳۶۷۲۲۸۳۰(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۸

زنجان – ابهر – خ طالقانی چهارراه طالقانی – نواب اول شرقی

کدپستی: ۴۵۶۱۷۴۵۵۶۹

تلفن:۳۵۲۳۳۶۲۶(۰۲۴)

———————————————————————————————————-

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۵۲۲۱

زنجان – ابهر – زنجان-ابهر-جاده ترانزیت میدان امام حسین جنب پل هوایی جنب باتک ملی

کدپستی: ۴۵۶۱۷۱۱۱۱۱

تلفن:۳۵۲۴۰۷۸۹ – ۵۲۳۳۰۱۱(۰۲۴) – نمابر:۳۵۲۴۰۷۸۹(۰۲۴)

Close