زنجان شناسی

رستوران‌ و سفره خانه های استان زنجان

نام واحدنوع واحدکد واحددرجهنام مدیرسال تاسیساستانشهرستانشماره تماسآدرس
کاروانسرا سنگیسفره خانه سنتیسید محمد موسویزنجانزنجانخیابان خیام- روبروی ایستگاه راه آهن
رفیعیغذاخوری منفرد بین راهی۳۹۶/۲۸/۱۴/۰۳۱/۴۴حجت اله رفیعی۱۳۹۶زنجانسلطانیهکیلومتر ۴۰ جاده قدیم زنجان – ابهر، جنب شرکت پرهام
باغ فردوسمجموعه گردشگریسلام اله خدامددی۱۳۹۶زنجانخرمدرهشهرستان خرمدره- بالاتر از کمربندی- بلوار دانشجو
آرامش خرمدرهمجموعه گردشگری۳۹۲/۲۱/۱۴/۰۱۱/۴۴محمود عزیزی۱۳۹۲زنجانخرمدرهشهرستان خرمدره- خیابان طالقانی- جاده داستاران
نور خرمدرهمجموعه گردشگری۳۹۳/۲۱/۱۴/۰۱۳/۴۴یوسف قهاری۱۳۹۳زنجانخرمدرهشهرستان خرمدره- کیلومتر۶ جاده رحمت آباد
باغ دلگشامجموعه گردشگری۳۹۰/۲۱/۱۴/۰۰۳/۴۴بهرام شریفی۱۳۹۰زنجانخرمدرهشهر خرمدره- خیابان شهید رجایی- پشت درمانگاه دانش- جنب پارک جنگلی
باغ شاتوتمجموعه گردشگری۳۹۲/۲۱/۱۴/۰۰۹/۴۴حمید نوروزی۱۳۹۲زنجانابهرشهر ابهر- میدان تمدن- بلوار منابع طبیعی- ابتدای راه بنارود
باغ تمدنمجموعه گردشگری۳۹۱/۲۱/۱۴/۰۰۸/۴۴محسن تاریوردی۱۳۹۱زنجانابهرشهرستان ابهر- بلوار وحدت- مابین ابهر و خرمدره
پارس ابهرمجموعه گردشگری۳۹۰/۲۱/۱۴/۰۰۸/۴۴داریوش میر عبدالباقی کاشانی۱۳۹۰زنجانابهر۳۵۵۲۴۹۷۹شهر ابهر- میدان کشاورز- کیلومتر ۱ جاده باغات کهریز
باغ بهشتمجموعه گردشگری۳۹۳/۲۱/۱۴/۰۱۲/۴۴سید نقی میر فتاحی۱۳۹۳زنجانابهرشهرستان ابهر- جاده ترانزیت- نرسیده به شریف آباد- انتهای خیابان ولی امر
صدفمجموعه گردشگری۳۸۵/۲۱/۱۴/۰۰۱/۴۴ولی اله قاسمی گیلوانی۱۳۸۵زنجانابهر۳۵۲۴۰۰۹۹شهرستان ابهر- جاده ترانزیت-میدان انقلاب- روبروی کارخانه کبریت
دهکده سبزمجموعه گردشگری۳۹۲/۲۱/۱۴/۰۱۰/۵۵۱۳۹۲زنجانزنجانشهرستان زنجان- کیلومتر ۱۰ جاده قدیم زنجان- میانه
چای باغمجموعه گردشگری۳۹۳/۲۱/۱۴/۰۱۴/۴۴بهزاد محمودی۱۳۹۳زنجانزنجانشهر زنجان- کیلومتر ۳ جاده حسن ابدال
صدف ۲مجموعه گردشگری۳۹۵/۲۱/۱۴/۰۱۵/۴۴امیرسعید دوستی۱۳۹۵زنجانزنجانشهر زنجان- خیابان خرمشهر- روبروی پارک ملت
دلنوازمجموعه گردشگری۳۹۱/۲۱/۱۴/۰۰۶/۴۴بهروز کاوندی۱۳۹۱زنجانزنجان۳۲۲۸۳۲۲۰شهر زنجان- کیلومتر ۳ جاده قدیم زنجان- میانه
بام شهرمجموعه گردشگری۳۹۰/۲۱/۱۴/۰۰۲/۴۴محمود رهنما۱۳۹۰زنجانزنجانشهر زنجان- جاده گاوازنگ- جنب سد خاکی
باغ عروسمجموعه گردشگری۳۹۱/۲۱/۱۴/۰۰۷/۴۴میثم صحافی۱۳۹۱زنجانزنجان۳۳۷۹۱۰۱۰شهر زنجان- ابتدای جاده قدیم زنجان- ابهر، نرسیده به ایران ترانسفو
باغ گیلاسسفره خانه سنتی۳۹۶/۱۷/۱۴/۰۱۳/۴۴ارسلان حسامی۱۳۹۶زنجانطارمشهرستان طارم روستای شیت
قشلاقسفره خانه سنتی۳۹۶/۱۷/۱۴/۰۱۲/۴۴اژدر حسامی۱۳۹۶زنجانطارمشهرستان طارم روستای شیت
مشاهیرسفره خانه سنتی۳۹۵/۱۷/۱۴/۰۱۱/۴۴آقای بیات۱۳۹۵زنجانزنجانشهر زنجان – کوچمشکی ضلع جنوبی میدان رسل
حمام سالارسفره خانه سنتی۳۹۵/۱۷/۱۴/۰۱۰/۵۵۱۳۹۵زنجانسلطانیه۰۲۱۳۳۹۱۳۷۹۵شهر سلطانیه – جنب گنبد سلطانیه
قوناخ باغیسفره خانه سنتی۳۹۵/۱۷/۱۴/۰۰۹/۴۴محمد علی بیگدلی۱۳۹۵زنجانخدابندهشهر سهرورد ، ابتدای خیابان ساحل جنب پرورش ماهی
نگین شیتسفره خانه سنتی۳۹۳/۱۷/۱۴/۰۰۶/۴۴بهنام محمدی۱۳۹۳زنجانطارمشهرستان طارم ، سه راهی شیت – زاچگان
زیتون شیرین سوسفره خانه سنتی۳۹۴/۱۷/۱۴/۰۰۷/۴۴مهدی اسدی۱۳۹۴زنجانطارمشهرستان طارم – کیلومتر ۷ جاده درام – نوکیان
تمدنسفره خانه سنتی۳۸۶/۱۷/۱۴/۰۰۳/۴۴عیسی بیات۱۳۸۶زنجانزنجان۳۳۴۵۷۷۱۱شهر زنجان کوی قائم ،بعد از پل زیر گذر روبروی مدرسه ۱۳ آبان
ایرانیانسفره خانه سنتی۳۹۴/۱۷/۱۴/۰۰۸/۴۴داود تاره۱۳۹۴زنجانزنجانشهر زنجان- ورودی شهر زنجان- نرسیده به میدان بسیج
نارنجسفره خانه سنتی۳۹۲/۱۷/۱۴/۰۰۵/۴۴رسول غلامحسینی۱۳۹۲زنجانزنجانشهر زنجان- خیابان شهدا-جنب روزنامه مردم نو
حاج داداشسفره خانه سنتی۳۷۸/۱۷/۱۴/۰۰۱/۴۴فرشید بلوری۱۳۷۸زنجانزنجان۳۳۳۲۲۰۲۰شهر زنجان- خیابان فردوسی-بازار پایین- روبروی مسجد
عباچیسفره خانه سنتی۳۸۱/۱۷/۱۴/۰۰۲/۴۴محمد عباچی۱۳۸۱زنجانزنجان۳۳۳۲۷۲۵۰شهر زنجان- خیابان امام- کوچه باشگاه
زرتشتسفره خانه سنتی۳۸۶/۱۷/۱۴/۰۰۴/۴۴مسعود محمدی۱۳۸۶زنجانزنجانشهر زنجان- خیابان خرمشهر- روبروی صدا و سیما
ولایتمجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی۳۹۶/۲۹/۱۴/۰۱۱/۴۴رضا بیگدلی۱۳۹۶زنجانخدابندهشهرستان خدابنده – شهر زرین رود – کیلومتر ۵ جاده همدان
الماسمجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی۳۹۵/۲۹/۱۴/۰۰۶/۴۴منصور قاسمی۱۳۹۵زنجانطارمشهرستان طارم – کیلومتر ۲ جاده آببر به گیلوان، روبروی روستای کردآباد
قصر نورمجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی۳۹۵/۲۹/۱۴/۰۰۷/۵۵صیدی۱۳۹۵زنجانزنجان۳۳۴۴۰۰۱۱کیلومتر ۷ جاده قدیم زنجان – میانه
اشراقمجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی۳۹۵/۲۹/۱۴/۰۰۸/۴۴علی قنبری۱۳۹۵زنجانزنجانجاده قدیم زنجان – ابهر – روستای خیرآباد
معینیمجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی۳۸۷/۲۹/۱۴/۰۰۳/۴۴حسین معینی۱۳۸۷زنجانابهرمسیر زنجان – ابهر جاده ترانزیت صائین قلعه
امینیمجتمع خدماتی رفاهی۳۹۰/۲۹/۱۴/۰۰۹/۴۴سید حمید امینی۱۳۹۰زنجانابهرشهر ابهر- کمربندی شهر
شهرسفیدمجتمع خدماتی رفاهی۳۹۵/۲۹/۱۴/۰۰۹/۴۴رزاق یداللهی۱۳۹۵زنجانزنجانکیلومتر۳۵آزادراه زنجان- تبریز
رونیکاممجتمع خدماتی رفاهی۳۹۵/۲۹/۱۴/۰۱۰/۴۴امیرعباس ابوالفتحی۱۳۹۵زنجانزنجانکیلومتر۳۰آزادراه زنجان- تبریز
غزالمجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی۳۷۷/۲۹/۱۴/۰۰۱/۵۵شکوری۱۳۷۷زنجانخرمدره۵۵۲۷۰۴۹کیلومتر ۷۵ آزاد راه زنجان – قزوین
لاله هیدجمجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی۳۷۷/۲۹/۱۴/۰۰۳/۵۵کشاورز۱۳۷۷زنجانابهرکیلومتر ۶۵ آزاد راه زنجان – قزوین
شهر آفتابمجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی۳۹۳/۲۹/۱۴/۰۰۵/۵۵علی قاسمس راد۱۳۹۳زنجانابهرکیلومتر ۴۵ آزاد راه زنجان – قزوین
خرمشهر(بهمن)غذاخوری منفرد بین راهی۳۹۶/۲۸/۱۴/۰۳۰/۴۴محمد گنج خانی۱۳۹۶زنجانسلطانیهجاده قدیم زنجان – ابهر روستای یوسف آباد
ضیافتغذاخوری منفرد بین راهی۳۹۵/۲۸/۱۴/۰۲۹/۴۴علیرضا آهنگری۱۳۹۵زنجانخدابندهشهرستان خدابنده – شهر گرماب – جنب پارک معلم
رفیعیغذاخوری منفرد بین راهی۳۹۵/۲۸/۱۴/۰۳۰/۴۴پرویز رفیعی۱۳۹۵زنجانخدابندهشهرستان خدابنده – کرسف- ورودی شهر
فردینغذاخوری منفرد بین راهی۳۹۵/۲۸/۱۴/۰۲۷/۴۴شهلا خوئینی۱۳۹۵زنجانخدابندهشهرستان خدابنده – ورودی شهر جنب میدان پزوهش
قصر آبیغذاخوری منفرد بین راهی۳۸۵/۲۸/۱۴/۰۱۹/۴۴۱اروجعلی ندرلو۱۳۸۵زنجانزنجانجنب عوارضی زنجان – قزوین ، پایانه بار صبا
پاپاییغذاخوری منفرد بین راهی۳۷۶/۲۸/۱۴/۰۱۳/۴۴۲یوسف اسماعیلی۱۳۷۶زنجانزنجانگیلومتر ۱۵ مسیر زنجان – بیجار
شیرین سو جعفریغذاخوری منفرد بین راهی۳۹۰/۲۸/۱۴/۰۲۵/۴۴ذکریا جعفری۱۳۹۰زنجانطارمشهرستان طارم جاده شیرین سو به ماسوله
شیرین سو نعمتیغذاخوری منفرد بین راهی۳۸۷/۲۸/۱۴/۰۲۳/۴۴عزیز اله نعمتی۱۳۸۷زنجانطارمشهرستان طارم جاده شیرین سو به ماسوله
صفاغذاخوری منفرد بین راهی۳۶۳/۲۸/۱۴/۰۰۹/۴۴۳کریم محمدی۱۳۶۳زنجانطارمکیلومتر ۴۵ جاده زنجان- طارم
قصر یخغذاخوری منفرد بین راهی۳/۴۱۰۴۶۳یوسف شریفی داودگرزنجانزنجانگیلومتر ۴۰ جاده زنجان – طارم
خان چاییغذاخوری منفرد بین راهی۳۶۸/۲۸/۱۴/۰۱۰/۴۴۳محبعلی محمدی۱۳۶۸زمجانزنجانکیلومتر ۳۵ جاده زنجان – طارم جنب راه دارخانه
اشرف باقریغذاخوری منفرد بین راهی۳/۴۱۰۴۴۳اشرف باقریزنجانزنجانکیلومتر ۳۰ جاده زنجان – طارم
گوالانغذاخوری منفرد بین راهی۳/۴۱۰۳۰۳نظر علی قاسملو۱۳۵۷زنجانزنجانکیلومتر ۸۵ جاده قدیم زنجان – میانه ، روستای گوالان
سرچمغذاخوری منفرد بین راهی۳/۴۱۰۳۲۳بهرام قره داغی۱۳۸۰زنجانزنجانکیومتر ۷۵ جاده قدیم زنجان میانه
ایرانیانغذا خوری منفرد بین راهی۳۸۲/۲۸/۱۴/۰۱۷/۴۴۱حسین صفری۱۳۸۲زنجانزنجان۰۹۱۲۲۴۱۰۷۴۷کیلومتر ۳۵ جاده قدیم زنجان – میانه، سه راهی ماهنشان
گلایلغذا خوری منفرد بین راهی۳۶۲/۲۸/۱۴/۰۰۸/۴۴حسین اشرفی۱۳۶۲زنجانزنجانکیلومتر ۳۵ جاده قدیم زنجان – میانه ، نرسیده به سراهی ماهنشان
وحیدغذاخوری منفرد بین راهی۳۶۰/۲۸/۱۴/۰۰۶/۴۴۳حیدر خان احمدلو۱۳۶۰زنجانزنجانکیلومتر ۱۸ جاده قدیم زنجان – میانه ، سه راهی امین آباد
باغچه سبزرستوران منفرد بین راهی۳۹۲/۲۸/۱۴/۰۲۴/۴۴۲خلیل کریمی۱۳۹۲زنجانزنجانکیلومتر ۹ جاده قدیم زنجان – میانه
پردیسغذاخوری منفرد بین راهی۳۹۵/۲۸/۱۴/۰۲۶/۵۵مسعود کریمی عوری۱۳۹۵زنجانزنجانکیلومتر ۹ جاده قدیم زنجان – میانه
شیرین سوغذا خوری منفرد بین راهی۳۸۷/۲۸/۱۴/۰۲۰/۴۴۲هوشنگ تاریوردی۱۳۸۷زنجانزنجان۰۲۴۳۵۲۶۰۱۵۷جاده کمربندی
ساحلغداخوری منفرد بین راهی۳۶۱/۲۸/۱۴/۰۰۵/۴۴۳میکائیل معینی۱۳۶۱زنجانابهر۰۹۱۲۴۴۲۵۶۴۲کیلومتر ۶۵ جاده زنجان – ابهر، روبروی کارخانه قند
چرگرغذاخوری منفرد بین راهی۳۷۴/۲۸/۱۴/۰۱۳/۴۴۲ذبیح اله محبوبی۱۳۷۴زنجانابهرکیلومتر ۵۵ جاده قدیم زنجان – ابهر
بهارانغذاخوری منفرد بین راهی۳/۴۱۰۰۲غلامحسن طاهری۱۳۵۶زنجانسلطانیهکیلومتر ۳۰ جاده قدیم زنجان – ابهر
ستارغذا خوری منفرد بین راهی۳۶۰/۲۸/۱۴/۰۰۴/۴۴۲رجب نصیری۱۳۶۰زنجانسلطانیهکیلومتر ۲۴ جاده قدیم زنجان – ابهر
برادران طاهریغذاخوری منفرد بین راهی۳/۴۱۰۱۲۳روح اله طاهری۱۳۶۱زنجانسلطانیهکلیومتر ۲۷ جاده قدیم زنجان – ابهر، محله خیر آباد
علی باباغذا خوری منفرد بین راهی۳۸۵/۲۸/۱۴/۰۱۶/۴۴۲عقیل محمدی۱۳۸۵زنجانزنجانکیلومتر ۲۰ جاده قدیم زنجان – ابهر، سه راهی نیماور
فرهادیغذا خوری منفرد بین راهی۳۶۳/۲۸/۱۴/۰۰۷/۴۴۱حجت اله فرهادی۱۳۶۳زنجانزنجان۰۲۴-۲۵۸۵۳۳۷۵کیلومتر ۲۰ جاده قدیم زنجان – ابهر
احمدیغذاخوری۳/۴۱۰۳۹۲اکبر احمدیزنجانزنجانکیلومتر ۱۸ جاده قدیم زنجان – ابهر
لطفیغذا خوری منفرد بین راهی۳۸۹/۲۸/۱۴۰۰۲۴/۴۴۳نادر لطفی۱۳۸۹زنجانزنجان۰۲۴-۳۳۷۹۹۶۶۸کیلومتر ۸ جاده قدیم زنجان – ابهر
جزیره رضوانغذا خوری منفرد بین راهی۳۷۹/۲۸/۱۴/۰۱۵/۴۴۱غلامرضانقدی۱۳۷۹زنجانزنجانکیلومتر ۱۵ جاده قدیم زنجان – ابهر، سه راهی طارم
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close