زنجان شناسی

فرهنگ و هنر استان زنجان

گروه پاپ موزیک – شهرستان زنجان
گروه رف – شهرستان زنجان
گروه آیدین – شهرستان زنجان
گروه دلنوازان -شهرستان زنجان
گروه یاشار – شهرستان زنجان
گروه آذربایجان سسی – شهرستان زنجان
گروه مولوی – شهرستان زنجان
گروه سماع-شهرستان زنجان
گروه ارکستر مجلسی زندیگان- شهرستان زنجان
گروه سئویل- شهرستان زنجان
گروه آروین- شهرستان زنجان
گروه چهار صد- شهرستان زنجان
گروه پویا – شهرستان زنجان
گروه ایلقار- شهرستان زنجان
گروه خاطره – شهرستان زنجان
گروه مهرگان – شهرستان زنجان
گروه نواگردان – شهرستان زنجان
گروه آرسین – شهرستان زنجان
گروه ترکان – شهرستان زنجان
گروه ساچ- شهرستان ابهر
گروه دلنوازان – شهرستان ابهر
گروه ائل سون -شهرستان ابهر
گروه نوای جان-شهرستان خرمده
گروه تئلی ساز- شهرستان خرمدره
گروه گول چیچک – شهرستان خرمده
گروه های نمایشی بهاران-شهرستان زنجان
گروه نمایشی آکانزانیا-شهرستان زنجان
گروه نمایشی عرفان-شهرستان زنجان
گروه نمایشی پاپیلی- شهرستان زنجان
گروه نمایشی ساخت-شهرستان زنجان
گروه نمایشی پوپک-شهرستان زنجان
گروه نمایشی تماشا-شهرستان ابهر
گروه نمایشی قلندر-شهرستان خرمدره
گروه نمایشی تی آرت-شهرستان خدابنده
گروه نمایشی آنودیا-شهرستان خدابنده
موسسه فیلم سازی تصویران اشراق-شهرستان زنجان
موسسه فیلم سازی فرافیلم-شهرستان زنجان
استاد کفعمی – شهرستان زنجان
نورالهدایه – شهرستان زنجان
زمزم معرفت – شهرستان زنجان
جامعه القرآن زنجان با ۱۶ شعبه
نورالحق – شهرستان زنجان
شکوفه های بهشتی – شهرستان زنجان
برهان مبین اشراق – شهرستان زنجان
مصباح هدایت – شهرستان زنجان
مشکوه – شهرستان زنجان
سراج المنیر هدی – شهرستان زنجان
معرفت اهل بيت عليهم السلام زنجان
نورالجنان زنجان – شهرستان زنجان
نوالمبین حافظان زنجان – شهرستان ایجرود
ریحانه النبی (ص ) – شهرستان هیدج
جامعه القرآن سلطانیه – شهرستان ابهر
بصیر – شهرستان ابهر
نورالزهرا – شهرستان ابهر
کوثر شریف آباد – شهرستان ابهر
نورالهدی گرماب – شهرستان خدابنده
جامعه القرآن خدابنده – شهرستان خدابنده
جامعه القرآن زرین رود – شهرستان خدابنده
بقیه الله خدابنده – شهرستان خدابنده
امین قیدار – شهرستان خدابنده
بعثت آب بر – شهرستان طارم
موسسه انديشه سراي زنگان-شهرستان زنجان
موسسه طريقت نور اشراق – شهرستان زنجان
موسسه صحباي نور اشراق – شهرستان زنجان
موسسه زمزم انديشه اشراق – شهرستان زنجان
موسسه گسترش فرهنگ و هنر دی – شهرستان زنجان
موسسه پرديس پرديس راد زنجانراد زنجان – شهرستان زنجان
موسسه عروج سرخ زنجان – شهرستان زنجان
موسسه طنين صداي بهشت – شهرستان زنجان
موسسه صبح قريب زنجان – شهرستان زنجان
موسسه تبارك فرهنگ قرآن – شهرستان زنجان
موسسه آواز پر جبرئيل – شهرستان زنجان
موسسه لو ح زرين ماني زنجان – شهرستان زنجان
موسسه مهد رايانه آنديا – شهرستان زنجان
موسسه معبر آسماني نور – شهرستان زنجان
موسسه عمار ياسر – شهرستان زنجان
موسسه نوانديشان دارالفنون زنجان – شهرستان زنجان
موسسه شمع طريقت زنجان – شهرستان زنجان
موسسه دانش كاوان آراد – شهرستان زنجان
موسسه رستاك گوهران سپيد – شهرستان زنجان
موسسه سمت گنجينه ققنوس – شهرستان زنجان
گسترش فرهنگ و هنر مهر ايرانيان – شهرستان زنجان
موسسه ترنم برين مهر – شهرستان زنجان
موسسه نقش درخشان بولوت – شهرستان زنجان
موسسه فراگيران فكور – شهرستان زنجان
موسسه مهراز فام غدیر – شهرستان زنجان
موسسه آرامش نازنین زنجان – شهرستان زنجان
موسسه بصیرت سازان سبحان – شهرستان زنجان
موسسه دانش کاوان آراد – شهرستان زنجان
موسسه خواجه نصرالدين طوسي – شهرستان خرمدره
موسسه مجريان شهر سبز – شهرستان خرمدره
موسسه ديانت – شهرستان خدابنده
موسسه خردمندان مبتکر طارم طاها – شهرستان طارم
موسسه نیلو فیلم – شهرستان طارم
موسسه گل آموز آرتا رایان ابهر – شهرستان ابهر
صدای زنجان-روزنامه
مردم نو – روزنامه
نداي ابهر – روزنامه
آوای ميهن – هفته نامه
ابرچاي- هفته نامه
البرز خرم – هفته نامه
نسیم ابهررود – هفته نامه
اميد روشندلان – هفته نامه
بهار رحمت – هفته نامه
بيان خدابنده – هفته نامه
پيام زنجان – هفته نامه
حديث قيدار – هفته نامه
سيماي زنجان – هفته نامه
موج بيداري – هفته نامه
نگين سبز – هفته نامه
آدینه زنجان – هفته نامه
آواي مهر زنجان – دو هفته نامه
آيين ميثاق – دو هفته نامه
زيتون نسيم – دو هفته نامه
سلامتي وورزش – دو هفته نامه
صيانت – دو هفته نامه
فرداي زنجان – دو هفته نامه
ميعاد ابهر – دو هفته نامه
نگار زنجان – دو هفته نامه
اشراق قیدار – دو هفته نامه
مشاغل و کسب و کار زنجان -دو هفته نامه
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن وکشاورزی زنجان – ماهنامه
باران امید – ماهنامه
بايرام – ماهنامه
مردم سلطانيه – ماهنامه
نبض زنجان – ماهنامه
سپيده صبح – ماهنامه
شهر قشنگ – ماهنامه
شهاب زنجان – دوماهنامه
آران – سالنامه
محجوبي – شهرستان زنجان
سرناد – شهرستان زنجان
ماهور – شهرستان زنجان
شورانگيز – شهرستان زنجان
چكاوك – شهرستان زنجان
ملودي – شهرستان ابهر
خطیبی – شهرستان زنجان
اشکان – شهرستان زنجان
کریمی – شهرستان زنجان
دانش کاوان آراد – شهرستان زنجان
مهد رایانه آندیا – شهرستان زنجان
اندیشه سرای زنگان – شهرستان زنجان
گسترش فرهنگ و هنر مهر ایرانیان – شهرستان زنجان
گسترش فرهنگ و هنر دی
فراگیران فکور – شهرستان زنجان
نواندیشان دارالفنون
پردیس راد زنجان
کاوش – شهرستان زنجان
کمال الملک – شهرستان زنجان
هزاره – شهرستان خرمدره
خانه هنر
بهارستان – شهرستان زنجان
هور – شهرستان ابهر
زيگورات – شهرستان ابهر
فرم – شهرستان زنجان
واثق ملکی – شهرستان زنجان
خانه امید – شهرستان زنجان
رشد – شهرستان زنجان
اصولی
یاشیل – شهرستان خرمدره
علی بابایی – شهرستان ابهر
آرنگ – شهرستان ابهر
هفت هنر – شهرستان خدابنده
پارس – شهرستان زنجان
رسول جعفری – شهرستان زنجان
باران – شهرستان خرمدره

 

انجمن فرياد- شهرستان زنجان
انجمن اشراق – شهرستان زنجان
انجمن صراط- شهرستان زنجان
انجمن قزل اوزن – شهرستان زنجان
انجمن شعر و ادب – شهرستان ابهر
انجمن داستانهاي ماندگار-شهرستان ابهر
انجمن اهل قلم – شهرستان خرمدره
انجمن شعر و ادب- شهرستان خرمدره
انجمن ادبيات داستاني – شهرستان خرمدره
خرمدره- اداره فرهنگ وارشاد اسلامي

انجمن شعر و ادب – شهرستان طارم
انجمن ادبي ناكجا آباد- شهرستان خدابنده
انجمن ادبي استاد شهريار- شهرستان خدابنده
انجمن سینمای جوان- شهرستان زنجان
انجمن هنرهای نمایشی- شهرستان زنجان
انجمن خوشنویسان – شهرستان زنجان
انجمن هنرهای تجسمی- شهرستان زنجان
انجمن موسیقی – شهرستان زنجان
انجمن هنرهای تجسمی- شهرستان طارم
انجمن هنرهای نمایشی (نمایندگی )-شهرستان طارم
انجمن خوشنویسان – شهرستان خرمدره
انجمن هنرهای نمایشی (نمایندگی )-شهرستان خرمدره
انجمن هنرهای تجسمی- شهرستان ابهر
انجمن خوشنویسان-شهرستان ابهر
انجمن هنرهای نمایشی (نمایندگی )- شهرستان ابهر
انجمن پردیس هنرهای تجسمی آینه – شهرستان خدابنده
انجمن هنرهای تجسمی -شهرستان خدابنده
انجمن هنرهای نمایشی(نمایندگی )-شهرستان خدابنده
برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close