زنجان شناسی

فرهنگ و هنر استان زنجان

گروه پاپ موزیک – شهرستان زنجان
گروه رف – شهرستان زنجان
گروه آیدین – شهرستان زنجان
گروه دلنوازان -شهرستان زنجان
گروه یاشار – شهرستان زنجان
گروه آذربایجان سسی – شهرستان زنجان
گروه مولوی – شهرستان زنجان
گروه سماع-شهرستان زنجان
گروه ارکستر مجلسی زندیگان- شهرستان زنجان
گروه سئویل- شهرستان زنجان
گروه آروین- شهرستان زنجان
گروه چهار صد- شهرستان زنجان
گروه پویا – شهرستان زنجان
گروه ایلقار- شهرستان زنجان
گروه خاطره – شهرستان زنجان
گروه مهرگان – شهرستان زنجان
گروه نواگردان – شهرستان زنجان
گروه آرسین – شهرستان زنجان
گروه ترکان – شهرستان زنجان
گروه ساچ- شهرستان ابهر
گروه دلنوازان – شهرستان ابهر
گروه ائل سون -شهرستان ابهر
گروه نوای جان-شهرستان خرمده
گروه تئلی ساز- شهرستان خرمدره
گروه گول چیچک – شهرستان خرمده
گروه های نمایشی بهاران-شهرستان زنجان
گروه نمایشی آکانزانیا-شهرستان زنجان
گروه نمایشی عرفان-شهرستان زنجان
گروه نمایشی پاپیلی- شهرستان زنجان
گروه نمایشی ساخت-شهرستان زنجان
گروه نمایشی پوپک-شهرستان زنجان
گروه نمایشی تماشا-شهرستان ابهر
گروه نمایشی قلندر-شهرستان خرمدره
گروه نمایشی تی آرت-شهرستان خدابنده
گروه نمایشی آنودیا-شهرستان خدابنده
موسسه فیلم سازی تصویران اشراق-شهرستان زنجان
موسسه فیلم سازی فرافیلم-شهرستان زنجان
استاد کفعمی – شهرستان زنجان
نورالهدایه – شهرستان زنجان
زمزم معرفت – شهرستان زنجان
جامعه القرآن زنجان با ۱۶ شعبه
نورالحق – شهرستان زنجان
شکوفه های بهشتی – شهرستان زنجان
برهان مبین اشراق – شهرستان زنجان
مصباح هدایت – شهرستان زنجان
مشکوه – شهرستان زنجان
سراج المنیر هدی – شهرستان زنجان
معرفت اهل بیت علیهم السلام زنجان
نورالجنان زنجان – شهرستان زنجان
نوالمبین حافظان زنجان – شهرستان ایجرود
ریحانه النبی (ص ) – شهرستان هیدج
جامعه القرآن سلطانیه – شهرستان ابهر
بصیر – شهرستان ابهر
نورالزهرا – شهرستان ابهر
کوثر شریف آباد – شهرستان ابهر
نورالهدی گرماب – شهرستان خدابنده
جامعه القرآن خدابنده – شهرستان خدابنده
جامعه القرآن زرین رود – شهرستان خدابنده
بقیه الله خدابنده – شهرستان خدابنده
امین قیدار – شهرستان خدابنده
بعثت آب بر – شهرستان طارم
موسسه اندیشه سرای زنگان-شهرستان زنجان
موسسه طریقت نور اشراق – شهرستان زنجان
موسسه صحبای نور اشراق – شهرستان زنجان
موسسه زمزم اندیشه اشراق – شهرستان زنجان
موسسه گسترش فرهنگ و هنر دی – شهرستان زنجان
موسسه پردیس پردیس راد زنجانراد زنجان – شهرستان زنجان
موسسه عروج سرخ زنجان – شهرستان زنجان
موسسه طنین صدای بهشت – شهرستان زنجان
موسسه صبح قریب زنجان – شهرستان زنجان
موسسه تبارک فرهنگ قرآن – شهرستان زنجان
موسسه آواز پر جبرئیل – شهرستان زنجان
موسسه لو ح زرین مانی زنجان – شهرستان زنجان
موسسه مهد رایانه آندیا – شهرستان زنجان
موسسه معبر آسمانی نور – شهرستان زنجان
موسسه عمار یاسر – شهرستان زنجان
موسسه نواندیشان دارالفنون زنجان – شهرستان زنجان
موسسه شمع طریقت زنجان – شهرستان زنجان
موسسه دانش کاوان آراد – شهرستان زنجان
موسسه رستاک گوهران سپید – شهرستان زنجان
موسسه سمت گنجینه ققنوس – شهرستان زنجان
گسترش فرهنگ و هنر مهر ایرانیان – شهرستان زنجان
موسسه ترنم برین مهر – شهرستان زنجان
موسسه نقش درخشان بولوت – شهرستان زنجان
موسسه فراگیران فکور – شهرستان زنجان
موسسه مهراز فام غدیر – شهرستان زنجان
موسسه آرامش نازنین زنجان – شهرستان زنجان
موسسه بصیرت سازان سبحان – شهرستان زنجان
موسسه دانش کاوان آراد – شهرستان زنجان
موسسه خواجه نصرالدین طوسی – شهرستان خرمدره
موسسه مجریان شهر سبز – شهرستان خرمدره
موسسه دیانت – شهرستان خدابنده
موسسه خردمندان مبتکر طارم طاها – شهرستان طارم
موسسه نیلو فیلم – شهرستان طارم
موسسه گل آموز آرتا رایان ابهر – شهرستان ابهر
صدای زنجان-روزنامه
مردم نو – روزنامه
ندای ابهر – روزنامه
آوای میهن – هفته نامه
ابرچای- هفته نامه
البرز خرم – هفته نامه
نسیم ابهررود – هفته نامه
امید روشندلان – هفته نامه
بهار رحمت – هفته نامه
بیان خدابنده – هفته نامه
پیام زنجان – هفته نامه
حدیث قیدار – هفته نامه
سیمای زنجان – هفته نامه
موج بیداری – هفته نامه
نگین سبز – هفته نامه
آدینه زنجان – هفته نامه
آوای مهر زنجان – دو هفته نامه
آیین میثاق – دو هفته نامه
زیتون نسیم – دو هفته نامه
سلامتی وورزش – دو هفته نامه
صیانت – دو هفته نامه
فردای زنجان – دو هفته نامه
میعاد ابهر – دو هفته نامه
نگار زنجان – دو هفته نامه
اشراق قیدار – دو هفته نامه
مشاغل و کسب و کار زنجان -دو هفته نامه
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی زنجان – ماهنامه
باران امید – ماهنامه
بایرام – ماهنامه
مردم سلطانیه – ماهنامه
نبض زنجان – ماهنامه
سپیده صبح – ماهنامه
شهر قشنگ – ماهنامه
شهاب زنجان – دوماهنامه
آران – سالنامه
محجوبی – شهرستان زنجان
سرناد – شهرستان زنجان
ماهور – شهرستان زنجان
شورانگیز – شهرستان زنجان
چکاوک – شهرستان زنجان
ملودی – شهرستان ابهر
خطیبی – شهرستان زنجان
اشکان – شهرستان زنجان
کریمی – شهرستان زنجان
دانش کاوان آراد – شهرستان زنجان
مهد رایانه آندیا – شهرستان زنجان
اندیشه سرای زنگان – شهرستان زنجان
گسترش فرهنگ و هنر مهر ایرانیان – شهرستان زنجان
گسترش فرهنگ و هنر دی
فراگیران فکور – شهرستان زنجان
نواندیشان دارالفنون
پردیس راد زنجان
کاوش – شهرستان زنجان
کمال الملک – شهرستان زنجان
هزاره – شهرستان خرمدره
خانه هنر
بهارستان – شهرستان زنجان
هور – شهرستان ابهر
زیگورات – شهرستان ابهر
فرم – شهرستان زنجان
واثق ملکی – شهرستان زنجان
خانه امید – شهرستان زنجان
رشد – شهرستان زنجان
اصولی
یاشیل – شهرستان خرمدره
علی بابایی – شهرستان ابهر
آرنگ – شهرستان ابهر
هفت هنر – شهرستان خدابنده
پارس – شهرستان زنجان
رسول جعفری – شهرستان زنجان
باران – شهرستان خرمدره

 

انجمن فریاد- شهرستان زنجان
انجمن اشراق – شهرستان زنجان
انجمن صراط- شهرستان زنجان
انجمن قزل اوزن – شهرستان زنجان
انجمن شعر و ادب – شهرستان ابهر
انجمن داستانهای ماندگار-شهرستان ابهر
انجمن اهل قلم – شهرستان خرمدره
انجمن شعر و ادب- شهرستان خرمدره
انجمن ادبیات داستانی – شهرستان خرمدره
خرمدره- اداره فرهنگ وارشاد اسلامی

انجمن شعر و ادب – شهرستان طارم
انجمن ادبی ناکجا آباد- شهرستان خدابنده
انجمن ادبی استاد شهریار- شهرستان خدابنده
انجمن سینمای جوان- شهرستان زنجان
انجمن هنرهای نمایشی- شهرستان زنجان
انجمن خوشنویسان – شهرستان زنجان
انجمن هنرهای تجسمی- شهرستان زنجان
انجمن موسیقی – شهرستان زنجان
انجمن هنرهای تجسمی- شهرستان طارم
انجمن هنرهای نمایشی (نمایندگی )-شهرستان طارم
انجمن خوشنویسان – شهرستان خرمدره
انجمن هنرهای نمایشی (نمایندگی )-شهرستان خرمدره
انجمن هنرهای تجسمی- شهرستان ابهر
انجمن خوشنویسان-شهرستان ابهر
انجمن هنرهای نمایشی (نمایندگی )- شهرستان ابهر
انجمن پردیس هنرهای تجسمی آینه – شهرستان خدابنده
انجمن هنرهای تجسمی -شهرستان خدابنده
انجمن هنرهای نمایشی(نمایندگی )-شهرستان خدابنده
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close