اخبار استان زنجان

موسسه کاریابی رستم خانی/ایش کاغاذی/کارنما/job paper/شماره ۲۴۸۲*یک شنبه۲۵/۶/۹۷

به گزارش سایت زنجانت :

** ویژه ثبت نام کنندگان در کاریابی رستم خانی **

به ۲ نفر آقا با مدرک کاردانی الکترونیک ترجیحاً آشنا به مونتاژکاری

 جهت همکاری در یک شرکت تولیدی نیازمندیم

متقاضیان جهت دریافت معرفی نامه به آدرس دفتر کاریابی مراجعه نمایند :

پاساژ سبزه میدان ، طبقه همکف ، پلاک ۶


 به چند نفر کارگر ساده آقا و خانم

جهت کار در شستشوی ظروف مسی

 واقع در سایت کارگاهی نیازمندیم

۴۹ ۷۷ ۹۵۶ ۰۹۱۰  کتابی

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به ۴ نفر خانم جهت کار در غرفه های بازیافت انجمن آرامان زنگان

 واقع در ابتدای جاده گاوازنگ ، کارمندان ،

 میدان شورا و گلشهر نیازمندیم

۷۱ ۳۱ ۳۴۱ ۰۹۱۲  ماهر

۴۹ ۹۶ ۸۴۲ ۰۹۱۹  دواجی

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به یک همکار خانم جهت صندوقداری

 در فروشگاه اوجوز واقع در خ امام ،

مابین پاساژ نور و امامزاده

بصورت نیمه وقت شیفت بعد ازظهر نیازمندیم

۰۹ ۸۸ ۵۴۱ ۰۹۱۲

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به چند نفر نیروی کار خانم

جهت کار در گلخانه نیازمندیم

مسیر سرویس از سه راه امجدیه تا

درب گلخانه و بالعکس می باشد

۳۲ ۷۲ ۳۴۷ ۰۹۱۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۳/۷/۹۷)


به یک منشی خانم جهت همکاری

 در مبلمان مبلکده از ساعت ۹ الی ۱۳

و ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ نیازمندیم

۸۸ ۵۷ ۷۴ ۳۳  مبلکده

خ خرمشهر ، جنب دارایی ، مبلکده

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به چند نفر گارسون و ظرفشور نیازمندیم

۰۹ ۳۲ ۵۲۴ ۰۹۱۹

۴۴ ۴۷ ۲۴۱ ۰۹۱۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به ۲ نفر خانم مجرب جهت منشیگری و کار دفتری

در اتحادیه چوبداران و دامداران کیان زنجان نیازمندیم

۸۶ ۱۹ ۶۴۱ ۰۹۱۰  قره جلو

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


کارگر ساده خانم و آقا جهت بازیافت نایلون

نیازمندیم

۳۱ ۰۱ ۸۴۲ ۰۹۱۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به یک فروشنده خانم جهت همکاری در مانتوفروشی

 بصورت تمام وقت نیازمندیم

۴۷ ۸۷ ۷۶۸ ۰۹۹۰

پاساژ شهر راز ، طبقه ۲+ ، پوشنت سلیمی

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


تراکت پخش کن

در مقابل پاساژ شهر راز نیازمندیم

۴۷ ۸۷ ۷۶۸ ۰۹۹۰

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به یک کمک آشپز نیمه ماهر و پیک و ظرفشور نیازمندیم

۷۴ ۶۸ ۸۷۸ ۰۹۱۲

۳۴ ۸۹ ۳۴۶ ۰۹۱۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به چند نفر موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری نیازمندیم

۰۰ ۹۱ ۴۴۱ ۰۹۱۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


 به یک منشی خانم جهت کار

در مشاور املاک واقع در پونک نیازمندیم

۹۱ ۱۵ ۲۴۱ ۰۹۱۲

۱۶ ۹۹ ۸۷۷ ۰۹۱۲

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به چند نفر همکار آقا با موتورسیکلت

جهت کار در پیک موتوری نمونه نیازمندیم

۷۹ ۷۱ ۵۴۱ ۰۹۱۹

۹۵ ۶۹ ۲۴۱ ۰۹۱۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به چند کارگر زیر ۲۵ سال جهت کار در کارواش باران نیازمندیم

۴۷ ۴۳ ۳۲ ۳۳

 ۷۷ ۰۸ ۴۴۲ ۰۹۱۲

خ خرمشهر ، چهارراه معلم ، خ توحید ، کارواش باران

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۳/۷/۹۷)


به ۲ نفر دارای خط خوش و استعداد نقاشی جهت همکاری

 در کارگاه قلم زنی نیازمندیم

۱۵ ۴۷ ۲۰۲ ۰۹۳۸

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به یک همکار ماهر و یک کارگر دائمی

 جهت همکاری در بستنی و آبمیوه

واقع در بلوارآزادی ، جنب آش سنتی ،

 آبمیوه مستر آیسی نیازمندیم

۴۶ ۳۶ ۱۴۱ ۰۹۰۱

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به چند نفر همکار آقا و خانم 

جهت همکاری در فروشگاه مواد غذایی ارزان قائم

بصورت نیمه وقت نیازمندیم

   ۰۹۱۹۲۷۷۶۳۰۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به ۲ نفر کارگر جهت کار

در کارواش بصورت دائمی با حقوق ثابت + بیمه نیازمندیم

۳۲ ۸۳ ۱۴۳ ۰۹۱۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به یک نفر خانم جهت چکش زنی در کارگاه مسگری نیازمندیم

۸۲ ۰۲ ۷۴۴ ۰۹۱۲  مرادی

سایت کارگاهی ، خ صنعت ۳ ، خ دانش ۳ ، ق ۱۹۷ ،

 پایین تر از تعمیرگاه فجر

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


*به چند نفر راننده جهت همکاری

در آژانس شهروند واقع در گلشهر ، فاز ۳ 

بصورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمندیم

(با سرویس بالا)

* به یک نفر منشی آقا

 بصورت نیمه وقت نیازمندیم

۴۰ ۹۸ ۵۷۸ ۰۹۹۰

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


به ۴ نفر فروشنده خانم جهت کار در شیرینی سرای گلها

از ساعت ۸ الی ۱۵:۳۰ و

۱۵:۳۰ الی ۲۱:۳۰  با حقوق ماهیانه

 ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان نیازمندیم

۸۳ ۰۶ ۶۱۰ ۰۹۱۹

۷۹ ۷۵ ۶۷۳ ۰۹۱۹

خ دکتر آیت ، شیرینی گلها

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به چند نفر بازاریاب میدانی ، کارشناس فروش

و کارشناس ارشد  ۱۸ الی ۳۰ ساله با مدرک دیپلم تا لیسانس 

با درآمد یک میلیو ن و هشتصد تا

 ۳ میلیون جهت همکاری با شرکت اسنپ نیازمندیم

۹۹ ۱۰ ۰۷۲ ۰۹۰۱

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


آگهی دعوت به همکاری – با پورسانت عالی

شرکت نوین ره پویان به شماره ثبت ۱۸۸۳۴ و

با نام تجاری آرتار در رسته کارهای تبلیغاتی

در جهت تکمیل کادر خود نیازمند چند نفر بازاریاب خانم

 با روابط عمومی بالا و فن بیان قوی می باشد

(ساعت تماس ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۱۹)

۲۰ ۶۳ ۸۸۵ ۰۹۱۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به چند نفر کارگر جهت کار در کارواش رضا نیازمندیم

۲۶ ۶۳ ۶۴۱ ۰۹۱۲ رضا سرداری

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به یک نفر کارگر نیمه ماهر جهت کار در فست فود

بصورت تمام وقت نیازمندیم

۵۳ ۱۱ ۴۶ ۳۳

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به یک همکار خانم حسابدار با سابقه جهت ثبت سند

و آشنا با نرم افزار در شرکت پرتو روی گداز زنجان نیازمندیم

۳۳۷۷۴۵۰۷

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به یک منشی خانم مجرد و آشنا به کامپیوتر

با روابط عمومی بالا جهت همکاری در نمایشگاه کابینت

واقع در اتوبان ٢٢ بهمن روبروی

 بانک ملی گلشهر صنایع چوب و کابینت عود

 از ساعت ۹ الی ۱۴ و ۱۶ الی ۲۰ نیازمندیم

٠٩١٢٧۴١١٣١٧

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر جهت

کار در خدمات کامپیوتری نیازمندیم

۶۵ ۳۹ ۷۴۳ ۰۹۳۳

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به یک نفر همکار  خانم جهت کار در جوراب بافی نیازمندیم

۵۳ ۶۸ ۴۶۶ ۰۹۱۹ بهزادیان

۱۹ ۷۴ ۳۲ ۳۳

کوچه سیدرضا حسینی ، پلاک ۱+۳۴

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


 به یک همکار نوجوان جهت شستشوی ظروف مسی

نیازمندیم

۹۳ ۸۲ ۷۳۴ ۰۹۲۲

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به چند نفر آقا و خانم جهت کار در آشپزخانه دانشگاه نیازمندیم

۱۲ ۵۴ ۳۴۸ ۰۹۱۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به چند نفر راننده با خودروی دوگانه سوز پراید ترجیحاً

ساکن گلشهر یا پونک جهت همکاری در تاکسی تلفنی گلشهر نیازمندیم

۰۹۱۹۳۴۱۵۴۸۵

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


فروشگاه عطا به یک نفر صندوق دار

و یک نفر چیدمان بصورت تمام وقت

 یا نیمه وقت خانم یا آقا نیازمند می باشد

(مراجعه حضوری)

سه راه امجدیه ، نبش باهنر

۳۳۵۵۰۰۷۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


کارواش تخصصی جهت تکمیل نیروی انسانی

 به ۴ نفر کارگر با سابقه کار ، بالای ۲۰ سال متأهل و متعد

 بصورت تمام وقت نیازمند می باشد

حقوق + بیمه + پورسانت

۰۹۱۲۵۷۹۸۹۰۱

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به یک فروشنده خانم

با روابط عمومی بالا جهت فروشندگی در تزئینات منزل نیازمندیم

۶۴ ۰۸ ۵۴۱ ۰۹۱۲  داود

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


                 به ۲ نفر همکار خانم جهت کار

در قنادی (افتتاح اول مهر) واقع

در خ صفا با حقوق توافقی نیازمندیم

(ساعت تماس ۹  الی ۱۹)

۵۸ ۱۵ ۴۸۲ ۰۹۱۰

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به یک برقکار جهت همکاری نیازمندیم

۸۱ ۵۶ ۱۴۱ ۰۹۱۹  حقانی

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به چند نفر کارگر ساده زیر ۲۸ سال  دیپلمه

جهت کار در فروشگاه موادغذایی نیازمندیم

۱۰ ۵۵ ۷۴۲ ۰۹۱۲

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


جهت تکمیل نیروی فروشگاه:

*خانم : جهت صندوقداری و چیدمان مواد غذایی

*آقا :جهت چیدمان و فروشندگی(ترجیحاً آشنا به فروش پروتئینی)

 (با ظاهر و روابط عمومی مناسب ، غیر دانشجو)

ساعت تماس و مراجعه : ۱۱ الی ۱۶

بلوار ۲۲ بهمن، روبروی مجتمع کیهان ، مجتمع آدونیس، طبقه همکف فروشگاه

۰۲۴۳۳۷۴۰۵۳۸  داخلی ۱۰۷

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به چند چرخ کار ماهر و اتوکار ماهر مانتو دوز

با محیطی کاملاً زنانه واقع در هفت تیر نیازمندیم

* فقط افراد ماهرتماس بگیرند *

( با تسویه ماهیانه)

 ۰۹۱۸۰۶۰۷۲۴۸

۰۹۳۰۷۸۵۳۷۵۶

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به یک نفر جهت کار در تعویض روغنی (سبک) نیازمندیم

۶۱ ۹۸ ۷۴۲ ۰۹۱۲

۸۰ ۰۶ ۳۶ ۳۳

خ خیام غربی ، روبروی میراث فرهنگی گردشگری ،

جنب گاراژ فلاح

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به یک کارگر ساده آقا جهت همکاری در فروشگاه موادغذایی نیازمندیم

۰۹۱۲۷۴۲۴۹۰۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به ۲ نفر همکار جوان جهت کار در کارواش نیازمندیم

۸۳ ۶۵ ۳۴۴ ۰۹۱۹

سه راه امجدیه ، روبروی بازارچه ۲۲ بهمن ، کارواش تک استار

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


استخدام پرستار سالمند و کودک

با حقوق عالی و بیمه

دروازه ارک ،  ابتدای خیابان طالقانی ، پلاک ۲۱۰

۳۳۳۲۰۴۹۷

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


به چند نفر کارگر ساده جهت کار

در رستوران نیازمندیم

*به یک نفر باریستا

* به یک نفر آشپز نیازمندیم

۵۰ ۶۱ ۶۱۰ ۰۹۱۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۷/۶/۹۷)


اعطای نمایندگی بیمه عمر پاسارگاد

با آموزش رایگان

آقا و خانم دیپلم و بالاتر

بدون نیاز به دفتر کار و بدون سابقه بیمه ای

۵۹ ۹۰ ۲۷۹ ۰۹۱۲  محمودی

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به چند نفر همکار خانم مجرد جهت فروشندگی

 در فروشگاه پلاسکو رضایی

 به صورت نیمه وقت عصر و

تمام وقت با حقوق مکفی نیازمندیم

۳۳۳۲۵۰۹۸

۰۹۱۲۱۴۱۴۳۶۹

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۶/۶/۹۷)


به چند نفر همکار آقا با تخصص و مهارت بالا

در رشته قصابی و بی خس کنی مرغ و بوقلمون جهت همکاری

در شرکت کشتارگاه صنعتی صبامرغ زنجان نیازمندیم

(مراجعه حضوری)

خ خرمشهر ، جنب بانک مسکن ، ساختمان خرم ، طبقه ۳ ،

دفتر کشتارگاه صنعتی صبامرغ زنجان

فرصت های شغلی بیشتر در کاریابی رستم خانی

 (تاریخ اعتبارآگهی ۲۵/۶/۹۷)


قابل توجه کارجویان گرامی برای عضویت در کانال کاریابی رستم خانی

 در پیام رسان ها

بعد از نصب آن اپلیکیشن روی لینک مربوطه کلیک نمایید :

کانال کاریابی رستم خانی در پیام رسان تلگرام :

@ karyabirostamkhani

کانال کاریابی رستم خانی در پیام رسان سروش: 

https://sapp.ir/karyabirostamkhanizanjan

کانال کاریابی رستم خانی در پیام رسان ایتا :

 https://eitaa.com/karyabirostamkhanizanjan

کانال کاریابی رستم خانی در پیام رسان آی گپ :

http://iGap.net/karyabirostamkhani

********************************

سایت کاریابی  رستم خانی  :

www.karyabirostamkhani.ir

وبلاگ کاریابی رستم خانی :

karnema.blogfa.com


منبع خبر :: مطالعه متن کامل

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close