صفحه اصلی | وب سایت های ادارات و سازمانهای استان زنجان
ایران سرامیک | ساخت استخر سونا جکوزی

وب سایت های ادارات و سازمانهای استان زنجان

سایت های ادارات استان

 

سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان زنجان

http://www.isaar.ir

شركت توزيع نيروي برق زنجان

www.zedc.ir

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴

http://www.gtc14.ir/

بهزيستي

http://zanjanbehzisty.ir/

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

http://e-services.ichto.ir

اداره کل امور مالیاتی استان زنجان

http://intamedia.ir/

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

www.nosazimadares.ir

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

http://zanjan.farhang.gov.ir

جهاد کشاورزی استان زنجان

http://www.zanjan.agri-jahad.ir

تعاون كار و رفاه اجتماعي

http://zanjan.mcls.gov.ir/fa/home

ورزش وجوانان

http://www.znsy.ir/

فرودگاه زنجان

www.airport.ir

استاندارد

http://isirizanjan.ir/

سازمان امور اقتصادي و دارايي زنجان

www.investinzanjan.ir

سازمان تعاون روستايي استان زنجان

http://taavon.agr.bank.com

پست بانك استان

www.posbank.ir

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

www.ekanoon.com

شركت شهركهاي صنعتي

www.zanjaniec.ir

آموزش و پرورش

http://zanjan.medu.ir/Portal/Home/

اداره کل دامپزشکي استان زنجان

http://zanjan.ivo.ir/Portal/Home/

اداره کل راه آهن شمالغرب

http://sg.rai.ir/

اداره کل هواشناسی استان زنجان

http://www.zanjanmet.ir/

راه و شهرسازي

http://zanjanrah.ir/Fa/News/default.aspx

بانك اقتصاد نوين

www.en-bank.com

بانك پارسيان

http://www.parsian-bank.com/

بانك تجارت

http://www.tejaratbank.ir/

بانك رفاه

http://www.refah-bank.ir

بانك صادرات

http://ebinews.com

بانك ملي

http://www.bmi.ir

بيمه ايران

www.iraninsurance.ir

پزشكي قانوني

www.zn.lmo.ir

ثبت احوال

http://www.saozanjan.ir/

حج و زيارت

zanjan.haj.ir

حمل و نقل و پايانه ها

http://www.zanjan.rmto.ir/NewSite/MainF.asp

دادگستري

http://mizanzanjan.ir/

دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir/

دانشگاه ازاد اسلامي واحد زنجان

http://www.iauz.ac.ir/index.php/fa

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

سازمان بازنشستگي

http://cspf.ir/

شرکت آب و فاضلاب شهری

http://www.znabfa.ir/

شركت آب منطقه اي زنجان

http://www.znrw.ir/

شركت گاز استان زنجان

http://www.nigc-zanjan.ir

صدا و سيما

zanjan.irib.ir

مخابرات

www.tcz.ir

تامين اجتماعي

http://www.tehran.sso.ir/web/edarekolzanjan

برق منطقه اي

http://www.zrec.co.ir

بيمه سلامت

http://zn.ihio.gov.ir/Portal/Home/

پست

http://www.zanjan.post.ir

فرآورده هاي نفتي

zanjan.niopdc.ir

صنعت معدن تجارت

http://zanjan.mim.gov.ir/

زندانها

http://www.zanjanprisons.ir/

تبليغات اسلامي

http://tebyan-zanjan.ir/

بنياد مسكن

http://www.bm-zanjan.com/

منابع طبيعي

http://zanjan.frw.org.ir/

ثبت اسناد

http://www.zanjansabt.ir/

محيط زيست

http://zanjan.doe.ir

هلال احمر<

زنجان مس