صفحه اصلی | وکلا و مشاوران حقوقی استان زنجان
ایران سرامیک | ساخت استخر سونا جکوزی

وکلا و مشاوران حقوقی استان زنجان

وکلا با پایه وکالت یک

نامرضا
آقاجانلو
تلفن۰۲۴۳۳۳۳۲۴۹۴
۰۹۱۲۵۴۱۷۶۰۵
آدرسچهارراه اميركبير اول خ شهدا ساختمان اميركبير طبقه۳ واحد۳۰۴

نامالهام
آهنی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۷۰۳۶۷
۰۹۱۲۶۴۱۱۷۶۷
آدرسزنجان سعدي شمالي خ بهار كوچه دست افشان طبقه اول

نامخدیجه
ابراهیم خانی
تلفن۰۲۴۱-۳۲۶۳۵۹۳
۰۹۱۲۴۴۱۹۳۶۴
آدرسزنجان خ يعدي وسط خ زينبيه ساختمان هشت بهشت طبقه ۶ واحد۶۰۱

نامساسان
احمدي
تلفن۰۲۴۳۳۳۳۲۴۹۴
۰۹۱۲۴۴۲۱۶۵۸
آدرسخيابان امام چهارراه اميركبير ساختمان اميركبير طبقه سوم واحد۳۰۴

ناممهناز
اسدي
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۱۱۱۶
۰۹۱۲۸۴۲۰۱۷۹
آدرسسبزه ميدان خ طالقاني ساختمان پزشكان طبقه۲ واحد۱۸

نامناهيد
اسكندري
تلفن۰۲۴۱۵۲۶۸۳۲۳
۰۹۱۲۷۴۳۲۳۴۶
آدرسزنجان سعدي شمالي ساختمان شقايق طبقه۲ واحد۲

ناممصطفی
افضل سلطانی
تلفن۰۲۴۱۳۲۶۱۴۶۴
۰۹۱۲۳۴۲۳۳۱۹
آدرسزنجان خ سعدي وسط خ زينبيه ساختمان هشت بهشت طبقه ۴ واحد ۴۰۲

نامنسترن
امانلو
تلفن۰۹۱۹۶۷۵۸۹۶۹
آدرسزنجان سعدی شمالی روبروی کوچه پرستار پ ۱۵۱

نامرباب
امیری
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۳۴۴۴
۰۹۱۲۵۴۲۵۶۵۲
آدرسزنجان ۴راه امیر کبیر ساختمان امیرکبیر طبقه۵ واحد۵۰۳

ناممینا
انعامی
تلفن۰۲۴۱-۳۲۳۸۶۸۷
۰۹۱۲۶۴۱۵۳۳۹
آدرسزنجان چهارراه اميركبير ساختمان اميركبير ط۲ واحد۲۰۳

ناماکبر
ایوبی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۳۸۶۹۳
۰۹۱۲۶۱۵۹۶۰۶
آدرسزنجان چهارراه اميركبير ساختمان اميركبير ط۵ واحد۳۰۳

نامميترا
بافنده
تلفن۰۹۱۲۳۴۱۴۴۳۷
آدرس۴راه امیر کبیر اول خیابان شهدا ساختمان صدر واحد۱۳ طبقه۴

نامحمیده
باقرزاده
تلفن۰۲۴۱-۳۲۳۱۹۴۱
۰۹۱۲۵۴۲۱۴۸۱
آدرسزنجان خ سعدي وسط نبش خ۷تير ساختمان سعدي ط۱

نامفريده
باقري
تلفن۰۲۴-۳۳۳۳۵۱۱۷
۰۹۱۱۳۳۰۰۳۴۱
آدرسسعدی وسط نبش کوچه عباس منتخبی ساختمان سهند واحد۲۰۲

نامفيروزه
باقري
تلفن۰۲۴۱۳۲۲۹۸۸۴
۰۹۱۹۳۴۳۵۶۱۲
آدرسزنجان ميدان انقلاب ساختمان پاستور طبقه ۵ واحد ۵۰۴

نامعلی
باقری چیزه
تلفن۰۲۴۱-۳۲۲۹۶۹۳
۰۹۱۲۲۴۱۰۴۹۴
آدرسزنجان چهارراه اميركبير ساختمان اميركبير ط۲ واحد۲۰۷

نامسيده زهرا
برهاني
تلفن۳۲۳۵۲۹۴
۰۹۱۹۶۷۹۷۵۸۹
آدرسسعدي وسط جنب بانك رفاه ساختمان رز طبقه دوم واحد۵

نامروح الله
بيستوني
تلفن
۰۹۱۲۵۴۱۰۹۷۶
آدرسزنجان دروازه ارک ساختمان ایلیا طبقه سوم واحد۶

ناممعصومه
پور تقي
تلفن۰۲۴-۳۳۶۳۵۳۸
۰۹۱۹۶۷۶۱۳۰۵
آدرسسبزميدان خيابان طالقاني ساختمان پزشكان طبقه ۲ واحد ۱۸

ناماسماعیل
پورجم
تلفن۰۲۴۱-۵۲۵۴۰۴۹
۰۹۱۲۵۴۲۴۹۶۱
آدرسزنجان خ سعدي شمالي ساختمان شقايق طبقه۲ واحد۱

نامعطاءاله
پورحسين
تلفن۰۲۴۱۴۲۴۳۸۰۰
۰۹۱۲۲۴۲۶۳۳۹
آدرسسعدي شمالي نبش كوچه دست افشان ساختمان ستاره طبقه۲ واحد۴

نامعبدالحمید
تفویضی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۵۸۷۱۹
۰۹۱۲۲۴۱۱۷۶۹
آدرسزنجان كوچه مشكي چهارراه اول نبش۸متري پنجم پ۱۴۴ طبقه همكف

نامليلا
جعفري
تلفن۰۹۱۹۳۴۲۹۷۷۱
آدرسزنجان سعدي وسط روبروي خيابان هفت تير جنب كوچه رختشويخانه ساختمان۱۲۹

نامگلزار
جعفری
تلفن۰۹۱۲۵۴۱۷۱۸۵
آدرسزنجان سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر واحد۱۰۳

نامبهاره
چراغی
تلفن۳۳۳۳۳۲۳۶
۰۹۱۴۱۸۷۱۰۲۴
آدرسخ بعثت جنب گوچه اسماعیلی ساختمان یاد واحد۳۰۱

نامخدايار
حيدري
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۳۶۰۴
۰۹۱۲۳۴۱۶۱۴۱
آدرسخيابان زينبيه ساختمان هشت بهشت طبقه۳ واحد۳۰۶

نامخديجه
حيدري
تلفن۵۲۶۹۸۶۶
۰۹۱۲۷۴۲۹۸۶۴
آدرسسعدي شمالي ساختمان ستاره شهر طبقه دوم واحد۲۰۴

نامصغري
حيدري
تلفن۳۲۲۲۸۴۵
۰۹۱۲۷۷۲۷۹۱۴
آدرسچهارراه اميركبير ساختمان اميركبير طبقه اول واحد۱۰۵

ناممحمد باقر
حيدري
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۵۷۵۰
۰۹۱۲۶۴۱۰۷۵۲
آدرسزنجان خ جاویدنبش مسجد غریبیهساختمان شبنم۱۸طبقه۱ واحد۲

ناملیلا
حیدری
تلفن۳۳۳۲۳۱۸۲
۰۹۱۲۲۴۲۲۷۵۴
آدرسسعدی وسط زینبیه غربی ساختمان هشت بهشت طبقه دوم واحد۲۰۵

نامولي اله
خطيبي
تلفن۰۲۴-۳۳۵۸۳۷۲۶
۰۹۱۲۳۴۱۱۸۰۳
آدرسزنجان چهارراه اميركبيرجنب مطب دكتر منصوري طبقه اول پلاك۷

نامهاله
خوش فهم
تلفن۰۲۴-۳۳۵۴۹۸۷۰
۰۹۱۲۸۷۸۱۶۳۰
آدرسزنجان خ شهدا ساختمان كوروش ۱۰ طبقه دوم واحد۵

نامداور
داروئی
تلفن۰۲۴۱-۳۲۶۱۸۸۴
۰۹۱۲۷۴۲۵۴۸۷
آدرسزنجان خیابان سعدی وسط خیابان زینبیه ساختمان هشت بهشت واحد ۳۰۸

نامسعيد
درباني
تلفن۳۳۳۳۱۶۱۰
۰۹۱۲۲۴۱۳۷۶۹
آدرسسبزه میدان اول خیابان طالقانی ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۱۸

ناممحمدرضا
دقيقي
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۱۸۸۴
۰۹۱۲۷۴۳۱۷۲۹
آدرسزنجان خيابان سعدي وسط خيابان زينبيه غربي ساختمان هشت بهشت طبقه سوم واحد ۳۰۸

نامعليرضا
دلاوريان
تلفن۰۹۱۱۷۸۷۳۷۸۶
۰۹۱۱۷۸۷۲۷۸۶
آدرسشهرک کارمندان فاز۳ خ دهم شرقی قطعه ۲۳۱

نامالهام
رجائي قاضيلو
تلفن۰۹۱۲۶۴۱۰۲۶۱
آدرسسعدی وسط روبروی پاساژ ایران زمین کوچه منتخبی ساختمان سپهردو طبقه ۳ واحد۷

نامعلي
رجائي قاضيلو
تلفن۰۲۴۱۵۲۵۲۲۰۱
۰۹۱۲۲۴۲۱۸۰۳
آدرسچهارراه سعدي ساختمان شهريار طبقه سوم واحد۱۲

نامهاشم
رجبي
تلفن۰۲۴-۳۳۵۶۶۶۰۳
۰۹۱۲۷۴۳۱۷۳۳
آدرسسعدي شمالي ساختمان ستاره شهر طبقه اول واحد ۱۰۳

ناماكبر
رحمتي
تلفن۰۹۱۲۶۴۲۳۵۰۵
آدرسزنجان سعدی وسط روبروی بانک قوامین کوچه منتخبی ساختمان آزاد طبقه۲

نامرويا
رستمخاني
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۱۷۳۱
۰۹۱۹۶۷۴۳۳۶۴
آدرسزنجان- خيابان طالقاني سبزميدان- ساختمان پزشكان طبقه ۲واحد۱۸

نامرضا
رستمخانی
تلفن۰۹۱۲۵۴۱۴۷۱۱
آدرسچهارراه امیرکبیر- ساختمان امیرکبیر-طبقه سوم – واحد ۳۰۳

نامپرويز
رستمي
تلفن۰۹۱۲۸۴۱۳۲۴۰
آدرسدروازه ارك ابتدای خ شهدا روبروی بانک مسکن ساختمان مهرگان پ ۴۹۰

نامسیدمهدی
رضوی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۷۳۴۳
۰۹۱۲۱۴۱۶۹۴۹
آدرسزنجان خ شهدا كوچه شهيد اسكندري ساختمان كوروش۱۰ ط۲ واحد۴

نامامين
زرناني
تلفن۰۲۴۱۵۲۶۴۴۰۷
۰۹۱۲۲۴۱۵۳۵۶
آدرسزنجان سعدي شمالي روبروي بيمارستان ارتش طبقه۳ واحد۸ ساختمان سعيد

نامشهرام
سپهري
تلفن۰۲۴۳۳۳۲۰۴۹۷
۰۹۱۲۷۷۲۷۳۷۱
آدرسزنجان دروازه ارك خيابان طالقاني پلاك۲۱۰

نامجعفر
سعيدي بهروز
تلفن۰۲۴-۳۳۴۵۳۰۸۶
۰۹۱۲۳۴۱۸۶۰۷
آدرسكوچه مشكي ۴راه سوم شمالي ساختمان علي پلاك۹

نامصابر
سليماني
تلفن۵۲۶۰۵۸۰
۰۹۱۲۶۴۱۹۸۲۴
آدرسدروازه ارك ابتداي خ مدرس ساختمان هدايت طبقه دوم واحد۴

ناممهدي
سميعي راد
تلفن۰۹۱۲۴۴۱۴۰۵۹
آدرستودیع

نامعلي
شاه محمدي
تلفن۰۲۴۱۳۲۶۴۲۹۱
۰۹۱۲۲۴۲۷۰۲۲
آدرسزنجان چهارراه اميركبير ساختمان فومنات طبقه ۲واحد۱۰۱

ناممحمدامين
شكري
تلفن۰۲۴۱۵۲۵۴۰۲۳
۰۹۱۲۳۴۱۵۰۲۷
آدرسخ سعدي شمالي ، ساختمان شقايق طبقه ۲ واحد۹

نامندا
صمصامي
تلفن۰۹۱۹۴۴۳۷۷۲۹
آدرسسعدی وسط کوچه موسوی ساختمان پارسا طبقه چهارم واحد۹

ناممينا
صيدي
تلفن۵۲۳۵۶۸۲
۰۹۱۲۶۴۱۴۰۹۶
آدرسخيابان سعدي وسط ابتداي خ زينبيه شرقي ساختمان شهيد وزيري طبقه دوم واحد۶

ناممعصومه
صیادی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۷۰۳۶۷
۰۹۱۲۷۴۰۸۸۳۱
آدرسزنجان-خ سعدی شمالی روبروی خ دست نشان ساختمان شقایق طبقه اول پلاک۸۸

نامراشين
طاهري
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۴۶۴۱
۰۹۱۲۷۴۲۶۷۹۳
آدرسزنجان خيابان سعدي خيابان زينبيه ساختمان هشت بهشت طيقه ۳ واحد۳۰۱

ناممحسن
طغرانگار
تلفن۴۲۷۲۲۱۷
۰۹۱۲۲۴۱۸۷۵۲
آدرسفلكه كوچه مشكي به سمت آزادگان مجتمع itطبقه سوم واحد۷۰۱

ناماميرعلي
عباسي
تلفن۰۲۴۳۳۷۷۸۷۷۲
۰۹۱۲۲۴۱۱۵۹۲
آدرسبزرگراه۲۲بهمن کوی لاله روبروی درب هتل پیام خیابان۳۰متری فردوس پلاک۲۱

نامفاطمه
عباسي
تلفن۰۲۴۱۳۲۲۴۱۹۳
۰۹۱۹۱۴۴۲۰۱۷
آدرسخيابان سعدي وسط كوچه موسوي پلاك۳ ساختمان كياني طبقه همكف

نامثریا
عباسی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۰۳۳۷
۰۹۱۲۷۷۲۴۸۹۵
آدرس: زنجان ابتدای خ زینبیه ساختمان هشت بهشت طبقه ۵واحد۵۰۲

نامشهربانو
عباسی
تلفن۰۹۱۲۷۴۳۷۲۸۲
آدرسسبزه میدان ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۱۸

نامحسن
عسگركيائي
تلفن۰۹۱۲۲۴۱۴۵۳۳
آدرسخ امام روبروی بانک گردشگری ساختمانممتاز طبقه ۵واحد۵۰۷

ناماکرم
علیرضایی
تلفن۰۲۴۱-۳۲۲۹۸۸۴
۰۹۱۲۵۴۲۵۸۴۳
آدرسزنجان خ زينبيه ساختمان الماس طبقه۲ واحد۲۰۲

ناممینا
علیزاده
تلفن۰۲۴۱-۵۲۶۱۲۳۴
۰۹۱۲۵۴۱۵۰۱۲
آدرسزنجان خ سعدي شمالي ساختمان اشراق طبقه دوم واحد۸

ناممصطفی
علیمحمدی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۶۵۴۴۸
۰۹۱۲۱۴۱۱۸۲۳
آدرسدروازه ارك ساختمان ايليا طبقه دوم واحد۴

ناممهین
علیمحمدی
تلفن۰۹۳۶۷۲۸۰۳۲۰
آدرسسبزه میدان پایین تر ازبیمه ایران ساختمان پزشکان طبقه ۲واحد۱۸

نامعباس
عمرانی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۵۶۶۳۳
۰۹۱۲۶۴۱۲۰۱۴
آدرسزنجان سعدي شمالي ساختمان ستاره شهر واحد۵

نامامیر
غفاری حاج سیران
تلفن۰۲۴-۳۳۵۶۵۴۴۸
۰۹۱۲۳۴۱۴۶۸۷
آدرسدروازه ارگ ساختمان ايليا واحد۴

نامبهاره
فضلي
تلفن۰۹۱۲۵۴۲۶۱۸۱
آدرسدروازه ارك ابتداي خيابان شهدا موسسه حقوقي حامي پلاك ۱۹۹

ناممرجان
فیروزبخت
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۲۲۹۲
۰۹۰۲۴۴۱۹۸۰۴
آدرسزنجان خ صفا ساختمان صفا طبقه۲ واحد۳۶

نامفهيمه
قادري
تلفن۰۹۱۸۳۰۷۳۹۱۴
آدرسخ زینبیه ساختمان الماس طبقه سوم واحد۳۰۳

نامحميد
قاسملو
تلفن۰۹۳۰۲۳۲۳۳۷۸
۰۹۱۲۴۲۱۸۶۳۷
آدرسزنجان خيابان زینبیه ساختمان هشت بهشت طبقه سوم واحد ۳۶۰

نامبهروز
قاسمی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۶۵۴۴۷
۰۹۱۲۲۴۱۷۹۷۱
آدرسزنجان دروازه ارک ساختمان ایلیا طبقه ۳ واحد ۳

نامليلا
قرجه لو
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۰۵۷۹
۰۹۱۲۷۴۲۸۷۰۱
آدرسزنجان -۴راه سعدی بن بست دارایی ساختمان عادل طبقه اول

نامسميه
قنبري
تلفن۳۲۶۲۱۵۲
۰۹۱۲۶۴۲۳۶۱۶
آدرسخيابان زينبيه ساختمان هشت بهشت طبقه چهارم واحد۴۰۸

نامرسول
گل پسندی حق
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۲۶۹
۰۹۱۲۵۴۱۰۶۸۵
آدرس: زنجان سعدي وسط-ابتداي خيابان زينبيه كوچه عليمردان خان ساختمان عقيق طبقه ۲ واحد۷

ناممهدي
گلي نصرت آباد
تلفن۵۲۶۶۴۳۹
۰۹۱۲۴۴۱۳۵۰۸
آدرسخيابان شهدا جنب بانك رفاه ساختمان كورش ۱۰ طبقه اول واحد۱

نامپیمان
مجیبی
تلفن۰۲۴۱-۳۲۲۷۳۶۷
۰۹۱۲۱۴۱۸۰۱۶
آدرسزنجان خ سعدي وسط ساختمان حكيم ط۳ واحد۱۴۰

نامعلي اصغر
محاوري
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۹۹۶۵
۰۹۱۲۲۴۱۶۲۲۸
آدرسسبزه ميدان كوچه قديم دادگستري كوچه انصاري پلاك۱۵۷ طبقه اول

نامحميد
محبي
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۴۱۲۳
۰۹۱۲۴۶۲۴۰۰۳
آدرسزنجان سبزه ميدان ابتداي خ طالقاني ساختمان پزشكان طبقه دوم واحد۲۰

نامليلا
محبي
تلفن۳۲۳۱۵۲۹
۰۹۱۲۵۴۱۳۴۵۰
آدرسزنجان-سعدی وسطروبرویپاساژایران زمین کوچه شهید عباسی منتخبی ساختمان سپهر۲طبقهسوم واحد۷

نامعمران
محبی
تلفن۰۲۴۱-۵۲۶۵۴۴۶
۰۹۱۲۶۴۲۰۵۸۵
آدرسزنجان دروازه ارک ساختمان ایلیا طبقه اول واحد ۱

نامزهرا
محمدي
تلفن۰۲۴۱۳۲۲۵۲۲۲
۰۹۱۲۵۴۱۴۶۹۵
آدرسسعدي وسط خيابان هفت تير كوچه شهيد صادقي بن بست اول پلاك ۷۴

نامفرشاد
محمدي
تلفن۰۲۴-۳۳۳۳۶۹۳۰
۰۹۱۲۶۴۱۰۱۲۶
آدرسزنجان چهارراه سعدي روبروي بانك پاسارگاد كوچه باقري ساختمان سپهر طبقه دوم واحد۵

نامقهرمان
محمدی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۳۴۶۶
۰۹۱۲۳۴۱۶۴۹۷
آدرسزنجان ميدان انقلاب ساختمان پاستور ط۵ واحد۵۰۶

نامکبری
محمودی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۸۳۳۴۰
۰۹۱۲۷۴۰۲۸۴۸
آدرسزنجان -اسلام آبادخ۲۰متری شهید مدنی شرقی جنب کالای خواب پلاک۵۹۵

نامفاطمه
مرادي
تلفن۰۲۴۱-۴۲۱۴۸۵۲
۰۹۱۲۲۰۹۶۲۴۰
آدرسزنجان شهرك آزادگان-خيابان اسفند-پلاك۳۹۶۹ طبقه اول

ناممحسن
مرسلي
تلفن۰۹۱۲۲۴۲۲۶۷۲
آدرسدروازه ارك ابتداي خ ۱۷ شهريور ساختمان ايليا طبقه اول

ناممحمدحسن
ملائی
تلفن۳۳۷۷۹۷۶۲
۰۹۱۲۶۴۲۲۶۸۵
آدرسزنجان-انصاریه گلستان ۴ق ۳۳۰

ناممريم
مهدوي شهيدلو
تلفن۰۹۱۲۸۴۱۹۸۰۰
آدرسخ صفا بالاتراز بیمارستان شفیه سابق ساختمان تک طبقه۲ واحد۲۰۴

نامثريا
مهدي پور
تلفن۳۲۶۳۶۶۵
۰۹۱۲۷۴۱۸۹۱۴
آدرسخ بعثت روبروي اداره غله ساختمان ياد طبقه اول واحد۱۰۱

نامسیده فریده
موسوی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۳۶۹۱
۰۹۱۲۷۴۲۹۱۳۶
آدرسزنجان فلكه كوچه مشكي مجتمع قائم ط پنجم واحد۵۰۸

نامسیدسعید
موسوی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۰۵۶۷
۰۹۱۲۲۴۱۶۴۲۶
آدرسزنجان -سعدی وسط روبروی بیمارستان ارتش ساختمان سعید طبقه ۳واحد۹

نامسیده مینا
موسوی
تلفن۰۲۴۱-۴۲۶۰۵۶۷
۰۹۱۲۷۷۲۲۰۱۱
آدرسزنجان فلكه كوچه مشكي مجتمع تجاري قائم ط۱ واحد۱۰۷

نامسماء
موید ناصری
تلفن۰۲۴-۳۳۵۴۲۲۲۱
۰۹۱۲۵۴۱۹۲۳۷
آدرسچهارراه سعدي بعد از انتقال خون ساختمان نامور طبقه دوم واحد۸

نامسيدعلي النقي
ميرمحمد رضائي
تلفن۳۳۴۴۸۸۴۶
۰۹۱۲۷۴۱۳۸۷۰
آدرسسعدی شمالی نرسیده به بیمارستان ارتش پ ۳۲۵

نامسیدعلی
میر صادقی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۳۲۹۹
۰۹۱۲۷۴۱۱۰۵۲
آدرسزنجان خ امام روبروي بانك اقتصاد نوين ساختمان فردين ط۲

نامروح اله
نادری جم
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۸۳۳۶
۰۹۱۲۲۴۲۶۱۳۵
آدرسزنجان چهارراه سعدي كوچه انصاري پ۴

ناممیترا
نجفلو
تلفن۰۲۴-۳۳۳۳۶۶۸۲
۰۹۱۲۸۴۲۰۴۶۰
آدرسزنجان خ سعدي وسط كوچه موسوي ط همكف پ۳

ناماكبر
نجفي
تلفن۰۲۴۳۳۳۲۳۴۶۲
۰۹۱۲۲۴۲۵۴۸۵
آدرسسعدي وسط ابتداي خيابان زينبيه كوچه عليمردان خان ساختمان عقيق واحد۱۴

ناماكرم
نصيري
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۰۵۷۹
۰۹۱۹۱۴۲۱۰۰۴
آدرسزنجان- ۴راه سعدی بن بست دارایی ساختمان عادل طبقه اول

نامسلمان
نصیری
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۰۵۵۵
۰۹۱۲۴۴۲۳۰۵۷
آدرسزنجان دروازه ارک ابتدای خ شهدا طبقه فوقانی پلاک ۱۹۹

ناممحمدمهدي
نظريان
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۵۲۹۳
۰۹۱۲۶۴۲۳۹۶۵
آدرسخيابان سعدي وسط جنب بانك رفاه كارگران ساختمان رز طبقه اول

نامحسن
نظری
تلفن۰۲۴۱-۳۲۳۵۶۵۲
۰۹۱۲۳۴۱۳۲۲۱
آدرسزنجان ميدان انقلاب ساختمان پاستور واحد۴۰۴

ناممحمد
نوروزي
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۸۶۹۶
۰۹۱۲۱۴۱۰۷۳۴
آدرسچهارراه اميركبير ساختمان اميركبير طبقه سوم واحد۳۰۲

نامسارا
نیکو منش
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۴۲۳۳
۰۹۱۹۸۴۲۳۳۹۴
آدرس۴راه سعدی مجتمع تجاری آریا طبقه ۲ واحد۲۰۴

نامسيده ليلا
هاشمي
تلفن۵۲۴۴۶۴۸
۰۹۱۲۷۴۳۱۲۱۶
آدرسسعدي شمالي ساختمان نيكان طبقه دوم واحد۴

ناممسلم
ولي بيگلو
تلفن۰۲۴۱۳۲۶۱۱۷۰
۰۹۱۲۷۴۱۴۱۰۳
آدرسزنجان سبزه ميدان ابتداي خيابان طالقاني ساختمان پزشكان طبقه دوم واحد۲۰

ناممحمد
ولي پور
تلفن
۰۹۱۲۵۴۲۲۳۵۴
آدرسزنجان سعدي شمالي ساختمان ستاره شهر طبقه سوم واحد۳۰۱

نامامیرعلی
کاوندی
تلفن۰۹۱۲۵۴۱۹۵۲۷
آدرسزنجان-۴راه سعدی روبروی بانک مسکن پلاک ۴۴واحد۴

نامسونیا
کشاورز
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۴۵۸۵
۰۹۱۲۲۴۱۵۵۰۸
آدرسسعدی وسط-شهرک قدس-نبش چهارم غربی پلاک۱۵۱طبقه اول واحد اول

وکلا با پایه وکالت دو

نامبهرام
علي قنبري
تلفن۰۲۴۳۳۵۵۹۵۹۵
۰۹۱۲۲۴۱۱۰۰۴
آدرسسعدی شمالی ساختمان ستاره شهرطبقه سوم واحد۳۰۲

نامساناز
ابطحی
تلفن۳۳۶۱۷۵۴
۰۹۱۲۰۸۶۲۴۷۷
آدرسخ شهدا نبش کوچه طلایی ساختمان ارک طبقه دوم واحد۶

ناماحمد
اميدزاده
تلفن۰۹۱۲۷۷۲۸۸۹۷
آدرسسبزه میدان ابتداي خيابان طالقاني ساختمان پزشكان طبقه دوم واحد۱۹

نامقربانعلي
بهرامي
تلفن۰۲۴۱۴۲۶۵۲۴۰
۰۹۱۲۲۴۸۶۱۱۴
آدرسزنجان خيابان شيخ فضل اله نوري ابتداي كوچه حاتمي پلاك۴

ناممحسن
بیگدلی
تلفن
۰۹۱۲۵۴۲۶۲۵۵
آدرسخیابان ۱۷شهریورروبروی استادیوم پانزده خردادساختمان دفتراسنادرسمی

نامآرزو
تقي لو
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۵۱۴۴
۰۹۱۲۶۴۲۱۹۵۵
آدرسسعدی وسط ابتدای خیابان زینبیه ساختمان الماس طبقه سوم واحد۳۰۳

نامرباب
جعفری
تلفن۳۳۵۴۴۶۴۸
۰۹۱۲۳۴۱۷۰۶۸
آدرسسعدی شمالی روبروی خ بهار ساختمان نیکان طبقه دوم واحد۴

ناممهدي
خاتمي
تلفن۳۳۵۶۷۴۹۵
۰۹۱۲۷۴۰۰۹۳۳
آدرسخ۱۷شهریور دروازه ارک ساختمان ایلیا بقه اول واحد۲

نامنسرین
ده تیری
تلفن۰۹۱۲۴۱۲۹۷۵۶
آدرسامیر کبیر ساختمان امیر کبیر طبقه ۲واحد۲۰۷

نامعلی
رحیمی
تلفن۳۳۳۲۹۸۸۳
۰۹۱۲۶۴۱۳۳۹۸
آدرسمیدان انقلاب ساختمان پاستور طبقه پنجم واحد۵۰۱

ناملیلا
روجبیان
تلفن۰۹۱۲۷۴۱۰۰۹۷
آدرسخ زینبیه ساختمان هشت بهشت ط۲ واحد۲۰۸

نامحسین
شریعت
تلفن۳۳۵۶۷۳۴۳
۰۹۱۲۱۴۱۱۵۶۵
آدرسخ شهدا کوچه اسکندری ساختمان کوروش۱۰طبقه۲واحد۶

نامجواد
شعوری
تلفن۰۲۴-۳۳۴۷۴۲۴۷
۰۹۱۲۳۴۲۴۹۳۷
آدرسسعدی شمالی روبروی کوچه پرستار پ ۱۵۱

نامحسن
طارمی
تلفن
۰۹۱۲۸۴۱۰۷۹۲
آدرسفکه کوچه مشکی بلوار سرداران ساختمان ITطبقه ۳ واحد۷۰۱

نامسجاد
مقدمی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۱۹۵۹
۰۹۱۲۷۴۲۷۵۸۶
آدرسسعدی شمالی روبروی بانک ثامن ساختمان پردیس طبقه ۲واحد۳

نامگلاره
نظرنيا
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۰۵۵۵
۰۹۱۲۳۴۱۹۰۷۰
آدرسزنجان-دروازه ارک ابتدای خ شهدا پلاک ۱۹۹

نامسيما
همتي
تلفن
۰۹۱۲۹۴۹۱۰۳۸
آدرسزنجان-خيابان امام چهار راه امير كبيرساختمان امير كبير طبقه سوم واحد۳۰۶

ناممژگان
کاظمی
تلفن۳۳۳۶۴۲۶۹
۰۹۱۹۲۴۲۹۵۴۲
آدرسزنجان-چهار راه امیرکبیرساختمان فومنات طبقه۲ واحد۱۰۲

وکلا با پایه وکالت یک

نامسيد حميدرضا
احمد شاهي
تلفن ۰۹۱۲۱۰۸۷۵۵۰
آدرسخيابان معلم جنب دادگستري نبش كوجه علائي پلاك۲ طبقه اول

نامابوالحسن
افشاری
تلفن۰۳۸۱۳۳۴۱۸۱۳
۰۹۱۲۵۸۱۵۱۰۰
آدرسابهر خ طالقاني جنوبي نرسيده به مسجد جامع طبقه فوقاني كامپيوتر دانشجو

نامنسرين
بختياري
تلفن۰۲۴۲۵۲۲۲۱۳۸
۰۹۱۹۱۴۶۸۹۷۵
آدرسابهر بلوار سي متري معلم جنب دادگستري كوچه وكلا ساختمان عدالت پلاك۷ طبقه سوم

نامدامون
حسنی
تلفن ۰۹۱۲۲۷۵۲۳۵۴
آدرسابهر- خیابان طالقانی جنوبی ابتدای خ خلیل طهماسبی مجتمع نیکان طبقه۴

نامليلا
حيدري ملكي
تلفن۰۲۴-۳۵۲۴۳۰۸۷
۰۹۱۲۶۴۱۲۶۷۳
آدرسخيابان معلم جنب دادگستري ساختمان وكلا طبقه دوم واحد غربي

نامرضا
ذوالقدر
تلفن۰۲۴۲۵۲۳۱۵۳۵
۰۹۱۹۶۱۶۱۰۰۶
آدرسابهر انتهاي طالقاني جنوبي جنب بانك صادرات مركزي ساختمان ستون طلا طبقه اول واحد ۳

نامسيدمهدي
رضوي
تلفن۳۳۳۳۲۰۵۵۵
۰۹۱۲۴۴۱۵۰۸۱
آدرسابهر خيابان شهيد بهشتي روبرو دادگستري سابق پلاك ۷۶

ناممعصومه
سرداري
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۵۶۱۴
۰۹۱۲۴۴۱۹۵۰۴
آدرسبلوار معلم كوي وكلا ساختمان وكلا پلاك۸

ناممریم
سقطچی زنجانی
تلفن۰۲۴۲-۵۲۴۴۵۵۶
۰۹۱۹۳۴۱۲۶۸۵
آدرسابهر خ معلم جنب دادگستري ساختمان عدالت پلاک ۷

نامآزاده
صادقی
تلفن۰۲۴۲-۵۲۲۹۶۵۳
۰۹۱۲۲۴۲۶۳۳۷
آدرسابهر خ معلم ساختمان وكلا ط اول

نامرضا
عابدینی
تلفن۰۲۴۲-۵۲۴۴۴۹۴
۰۹۱۲۵۴۵۷۶۷۸
آدرسابهر بلوار معلم جنب دادگستري ۱۰متري رودخانه پ۷ ط۲ واحد۳

نامعبداله
عبدی پور
تلفن
۰۹۱۲۲۴۲۶۹۷۹
آدرسابهر -خیابان بهشتی روبروی داروخانه شاهانی پلاک ۳۶

ناممنوچهر
عزیزی
تلفن۰۲۴۲-۵۲۲۶۷۸۰
۰۹۱۲۳۴۲۱۱۲۳
آدرسابهر خ معلم كوچه وكلا ساختمان عدالت پلاك۷

ناممهدي
فخيمي
تلفن۰۲۴۲۵۷۵۲۰۳۵
۰۹۱۲۸۴۱۷۴۱۴
آدرسابهر سي متري معلم نرسيده به دادگستري جنب كانون بازنشستگان

نامسيده سپيده
كاظمي
تلفن۰۲۴-۳۵۲۷۸۰۱۷
۰۹۱۲۶۴۲۴۸۳۳
آدرسخيابان شهيد بهشتي جنب دادگستري ساختمان وكلا طبقه۲ واحد۳

نامفاطمه
كمالي
تلفن۰۲۴۲۵۲۷۷۳۰۰
۰۹۱۲۷۴۵۶۷۶۱
آدرسابهر بلوار معلم جنب دادگستري نبش كوي وكلا

نامرمضان
محمدي
تلفن۰۲۴۲۵۲۷۶۶۹۹
۰۹۱۲۶۴۱۲۵۹۲
آدرسابهر خ دكتر بهشتي جنب ساختمان شوراي حل اختلاف جنب پست بانك

ناماعظم
محمودي
تلفن۰۲۴۳۵۲۲۲۱۳۸
۰۹۱۲۸۷۷۱۸۸۲
آدرسابهر بلوار معلم جنب دادگستري ساختمان وكلا طبقه ۳

نامعلي
مسگري
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۳۶۳۷
۰۹۱۲۲۴۲۱۶۵۶
آدرسابهر بلوار معلم كوي وكلا پلاك۷طبقه اول واحد۱

ناماحمد علي
مصلي
تلفن۰۹۱۹۳۷۷۷۰۳۰
۰۹۱۲۸۳۴۹۱۶۸
آدرسابهر ابتدای بلوار۳۰متری معلم بن بست کمیل ساختمان پزشکان طبقه سوم واحد۶

نامسيد داود
موسوي
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۵۳۷۷
۰۹۱۲۷۴۴۵۴۴۰
آدرسابهر بلوار معلم جنب دادگستري كوچه وكلا ساختمان وكلا طبقه چهارم پلاك۷

نامخديجه
نصيري
تلفن۰۲۴۲۵۲۳۳۰۰۷
۰۹۱۲۷۴۲۱۶۲۴
آدرسابهر جنب دادگستري كوچه وكلا ساختمان وكلا طبقه دوم

ناممنصوره
نصيري
تلفن۰۲۴۲۵۲۲۳۶۵۹
۰۹۱۲۲۴۲۴۳۷۴
آدرسابهر بلوار معلم جنب دادگستري ساختمان وكلا طبقه سوم واحد غربي

ناممینا
نعمتیان
تلفن۰۲۴۲-۵۲۲۹۶۵۳
۰۹۱۲۵۴۲۷۷۶۹
آدرسابهر خ معلم جنب دادگستري ساختمان وكلا طبقه اول

نامفاطمه
نقي لو
تلفن ۰۹۱۲۴۴۱۷۶۴۱
آدرسابهر سي متري معلم روبروي كانون بازنشستگان

نامشبنم
نوحي
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۳۷۸۶
۰۹۱۲۳۴۲۰۳۴۷
آدرسابهر سي متري معلم ساختمان وكلا طبقه۲

وکلا با پایه وکالت دو

نامسوما
اميني
تلفن۰۲۴۲۵۲۲۵۴۴۷
۰۹۱۹۲۴۲۱۷۹۶
آدرسميدان امام مجتمع تجاري طلا طبقه دوم واحد۱۰

نامفهيمه
بيات
تلفن۰۹۳۸۹۸۱۵۰۰۶
۰۹۱۲۸۹۱۹۵۱۰
آدرسابهر ميدان انقلاب-۱۲متري ميثم كوچه گلديس پلاك۲

نامشبنم
حاجي حسني
تلفن ۰۹۱۲۷۴۵۷۱۹۹
آدرسابهر -بلوارجنب دادگستری ساختمان عدالت طبقه ۲

نامطاهره
سليماني
تلفن۰۲۴۲۵۲۳۲۰۴۰
۰۹۱۲۵۷۶۳۰۳۵
آدرسبلوار معلم كوي وكلا ساختمان وكلا پلاك۸

ناماميرحسين
عقيلي
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۴۰۲۵
۰۹۱۲۷۴۱۰۱۴۰
آدرسابهر ضلع جنوب غربي ميدان امام حسين پلاك۴

ناممريم
كرمي راد
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۳۶۳۷
۰۹۱۹۷۴۹۰۲۹۹
آدرسبلوار معلم كوي وكلا ساختمان وكلا طبقه اول واحد ۱

ناممریم
لطفی
تلفن۰۲۴-۳۵۲۳۰۵۸۹
۹۱۲۷۴۵۶۴۳۷
آدرسابهربلوارمعلم جنب دادگستری کوچه وکلا مجتمع دادمهر طبقه دوم غربی

نامسعید
نوروزی
تلفن ۰۹۱۹۶۹۵۴۳۶۰
آدرسخ خلیل طهماسبی روبروی اداره فرهنگ پ ۱۲۵

وکلا با پایه وکالت یک

نامسارا
اصانلو
تلفن۴۲۲۶۴۸۴
۰۹۱۲۵۴۲۵۹۹۰
آدرسخ امام میدان بسیج بالاتر از دادگستری

ناملیلا
بشیری
تلفن۳۴۲۲۶۶۰۶
۰۹۱۲۰۷۹۵۰۸۰
آدرسخدابنده-خ امام میدان بسیج بالاتر از دادگستری طبقه دوم

ناممجيد
بيگدلي
تلفن۰۲۴۲۴۲۳۰۰۷۸
۰۹۱۹۸۴۳۷۴۱۲
آدرسخدابنده خيابان تختي جنب دادگستري سابق پلاك۵۱۸

نامرحیم
حسنی
تلفن۰۲۴۲۴۲۲۳۴۷۷
۰۹۱۲۳۴۱۲۶۱۸
آدرسخدابنده خ تختي بالاتر از دادگستري نبش كوچه فلق پ۱۹

نامناصر
خلجي كره شالي
تلفن ۰۹۱۲۷۴۱۱۷۲۲
آدرسخدابنده خيابان تختی روبروی شورای حل اختلاف

ناممنیژه
دشتکی
تلفن۴۲۲۱۲۵۸
۰۹۱۲۵۴۲۱۶۹۶
آدرسخدابنده-خ تختی جنب شورای حل اختلاف

نامحسن
سلیمانی مهر
تلفن۰۲۴۲-۴۲۲۱۶۸۸
۰۹۱۲۱۴۲۴۱۳۱
آدرسخدابنده روبروی دادگستری سابق

نامسعید
شهیدی
تلفن۰۲۴۲-۴۲۲۱۶۶۵
۰۹۱۲۲۴۲۲۸۷۹
آدرسخدابنده خ تختي روبروي مجتمع شوراي حل اختلاف

نامخسرو
قاسمي
تلفن۰۲۴۲۴۲۲۷۷۹۰
۰۹۱۲۶۴۱۸۰۵۲
آدرسخدابنده ميدان بسيج بالاتر از دادگستري

نامابراهیم
گودرزی
تلفن۰۲۴۲-۴۲۲۳۴۷۰
۰۹۱۲۱۷۷۴۱۹۶
آدرسخدابنده خ تختي نبش كوچه فلق پ۱۹

نامصغري
محمدي
تلفن۰۲۴۲۴۲۳۰۰۶۰
۰۹۱۹۴۶۶۷۹۸۱
آدرسخدابنده خيابان تختي پايين تر از دادگستري سابق

نامحمید
نصرالهی
تلفن۰۲۴۲-۴۲۲۷۰۴۰
۰۹۱۲۱۵۹۳۵۴۳
آدرسخدابنده خ تختي جنب شوراي حل اختلاف پلاک ۲۵۶

ناممريم
والي زاده
تلفن۰۲۴۳۴۲۳۰۰۶۰
-۰۹۱۲۶۴۱۳۲۱۵
آدرسخيابان تختي روبروي دادگستري سابق

وکلا با پایه وکالت دو

نامحسين
بياتي
تلفن۰۲۴۲۴۲۲۳۲۵۸
۰۹۱۲۶۴۱۶۳۱۲
آدرسخدابنده خيابان دكتر مفتح پلاك ۶۳

ناممالک
ذوالقدر
تلفن ۰۹۱۲۲۴۲۵۴۶۱
آدرسخدابنده-خیابان تختی جنب مجتمع شورای حل اختلاف

ناممهدی
لطفی
تلفن۳۴۲۲۰۹۹۰
۰۹۱۲۷۴۴۰۳۴۶
آدرسخدابنده خ تختی جنب شورای حل اختلاف

نامعلي اصغر
محمدي قيداري
تلفن۰۲۴۲-۴۲۲۷۷۹۰
۰۹۱۲۲۴۲۴۷۴۹
آدرستوديع

نامنبی اله
محمدی
تلفن۳۴۲۲۵۸۸۰
۰۹۱۲۵۴۱۶۴۷۶
آدرسخدابنده میدان بسیج بالاتر ازساختمان دادگستری پ ۲۲

نامحميد رضا
مظفري
تلفن۰۲۴-۳۴۲۳۰۰۷۸
۰۹۱۲۵۱۱۷۹۷۱
آدرسخدابنده- خيابان تختي جنب شوراي حل اختلاف پلاك ۵۱۸

وکلا با پایه وکالت یک

نامفریبا
اسکندری
تلفن ۰۹۱۹۱۴۴۰۶۸۶
آدرسایجرود- زرین آباد خ امام پلاک۱۹۵

ناممهدی
ضیغمی
تلفن ۰۹۱۲۳۴۱۴۹۱۰
آدرسایجرود-خ امام پشت ایستگاه اتوبوس

ناممحمد
عالي
تلفن۰۲۴۲۶۷۲۲۰۵۷
۰۹۱۱۲۲۲۵۲۴۵
آدرسايجرود زرين آباد خ امام جنب بانك ملي

نامعلي
كاظمي
تلفن۰۲۴۲۳۷۲۲۱۹۵
۰۹۱۲۷۴۳۹۶۸۶
آدرسايجرود زرين آباد خيابان امام جنب ايستگاه اتوبوس

نامرسول
محمدنژاد
تلفن ۰۹۱۲۱۹۵۸۹۹۷
آدرسايجرود خ امام جنب قنادي آيدين

نامرباب
محمدي نوبري
تلفن۰۲۴۲۷۳۲۲۰۵۰
۰۹۱۲۷۴۳۰۷۸۹
آدرسايجرود زرين آباد خيابان اصلي

نامفرزانه
محمودی
تلفن ۰۹۱۰۹۷۲۴۸۵۴
آدرسایجرود- ۴راه روبروی ایستگاه اتوبوس

نامسيدعلي
نبوي
تلفن۲۳۷۲۲۱۹۸
۰۹۱۲۳۱۴۹۷۲۸
آدرسايجرود بلوار امام خميني جنب ايستگاه اتوبوس

وکلا با پایه وکالت دو

نامعلي
احمدي
تلفن ۰۹۱۲۷۴۱۹۰۱۴
آدرسايجرود- زرين آباد خيابان وحدت جنب دادگستري

نامفرزانه
احمدی
تلفن ۰۹۱۹۷۴۸۳۹۵۴
آدرسایجرود-زرین آباد-میدان بسیج روبروی کلانتری

نامكاظم
جعفري
تلفن ۰۹۱۲۶۳۴۱۷۰۶
آدرسايجرود-خ امام خميني ره روبروي بانك تجارت

نامزهرا
مختاری
تلفن۰۹۱۹۳۰۴۳۷۸۵
۰۹۱۲۷۷۲۷۴۹۰
آدرسزرین آباد بلوار امام خمینی جنب دفتر ازدواج

ناممرتضی
موسوی
تلفن ۰۹۱۲۷۴۰۰۵۴۷
آدرسایجرود-شهر زرین آباد-خ وحدت-جنب دفتراسناد-اسناد-رسمی

ناماکبر
کریمی
تلفن ۰۹۱۹۱۴۱۳۰۷۳
آدرسزرین آباد خ امام خمینی

وکلا با پایه وکالت یک

نامعلی
اکبری
تلفن ۰۹۱۲۳۹۰۰۴۸۳
آدرسسلطانیه بلوار شهرداري روبروي آموزشگاه رسالت

نامفهيمه
جعفري
تلفن ۰۹۱۲۵۴۲۴۴۳۰
آدرسسلطانيه شهرك كوثر فاز يك روبروي درمانگاهطبقه همكف

ناممهدي
جعفري
تلفن۰۲۴۱۵۲۶۶۴۳۹
۰۹۱۲۷۴۰۹۳۱۲
آدرسسلطانيه شهرك كوثر فاز يك كوچه لاله يك روبروي درمانگاه

نامسميه
حيدري
تلفن۰۲۴۲-۵۸۲۳۵۹۱
۰۹۱۲۷۴۵۳۰۶۵
آدرسسلطانيه شهرك كوثر روبروي درمانگاه

ناممحمدرضا
صداقت انبوهی
تلفن۰۲۴۲-۵۸۲۴۲۳۸
۰۹۱۲۳۳۸۱۸۱۵
آدرسسلطانیه جاده قیدار بعد از بانک کشاورزی

نامبرزو
عليپورنسائي زنجاني
تلفن ۰۹۱۱۲۲۹۹۰۲۳
آدرسسلطانيه-ميدان ۱۵خردادطبقه وانت بارزماني

وکلا با پایه وکالت دو

نامزهره
فراهانی
تلفن ۰۹۱۲۸۰۸۰۱۹۰
آدرسسلطانیه-شهرک کوثر فازیک خ لاله روبروی درمانگاه

ناممجتبی
مرادی
تلفن
۰۹۱۹۱۴۵۱۸۲۶
آدرسسلطانیه-شهرک کوثر-روبروی درمانگاه

ناممصطفی
نور محمدی
تلفن ۰۹۱۲۵۴۲۸۲۸۶
آدرسسلطانیه- شهرک کوثر،بالاتر از دادگستری

نامآذر
والي
تلفن۰۲۴۲-۵۸۲۴۴۱۲
۰۹۱۲۷۴۰۸۶۰۰
آدرسسلطانيه- شهرك كوثرفازيك روبرويدرمانگاه دفتر وكالت

وکلا با پایه وکالت یک

ناممريم
پاشائي
تلفن ۰۹۱۲۲۲۴۸۴۲۶
آدرسطارم ميدان امام

نامعبدالحسين
حسني
تلفن ۰۹۱۲۲۹۹۴۴۵۴
آدرسطارم خ امام روبروي خيابان هلال احمر ساختمان متين طبقه اول واحد۲

نامسعيد
حيدري
تلفن۳۲۸۲۳۳۴۴
۰۹۱۲۳۴۱۱۶۲۹
آدرسطارم- شهر آببر-خيابان امام نرسيده به دادگستري

نامزهرا
حیدری
تلفن۰۲۴۲-۲۸۲۳۳۲۸
۰۹۱۲۸۴۱۴۶۰۷
آدرسآببر خیابان كاظم پور جنب فرمانداري

نامناصر
محمدي
تلفن۰۹۱۹۴۶۲۱۹۷۸
۰۹۱۹۴۶۲۱۹۷۸
آدرسطارم- آببر خيابان امام خميني

وکلا با پایه وکالت دو

نامعلي
نجفي
تلفن۰۲۴۲-۲۸۲۴۹۴۸
۰۹۱۲۸۴۱۰۳۸۹
آدرسآببرميدان امام علي (ع) روبروي بانك رفاه طبقه دوم

ناممحسن
احمدي
تلفن۰۲۴-۳۲۸۲۵۰۴۴
۰۹۱۲۷۴۵۶۲۲۴
آدرسطارم – شهر آببر-ميدان امام علي(ع)- شيرينيكده ساقدوش

نامثریا
قدیری
تلفن ۰۹۱۲۸۴۱۰۳۸۱
آدرسطارم آببر میدان فرمانداری روبروی بانک رفاه

نامليلا
محمدي
تلفن۰۲۴۳۲۸۲۵۰۳۲
۰۹۱۲۹۴۸۳۷۸۸
آدرسطارم- آببر خيابان امام روبروي مخابرات

ناماعظم
نجفی
تلفن ۰۹۱۹۶۹۹۴۲۴۴
آدرسطارم -آببرخ امام جنب کلینیک شهدای طارم

وکلا با پایه وکالت یک

نامالهام
احمدخاني
تلفن۰۲۴۲۵۵۳۵۵۵۱
۰۹۱۲۵۴۱۶۲۸۲
آدرسخرمدره خ امام ميدان معلم ابتداي خ معلم

ناممعصومه
انصاري حسينيه
تلفن۰۲۴۲۵۵۳۷۴۷۵
۰۹۱۲۵۴۲۸۱۱۶
آدرسخرمدره چهارراه قائم آپارتمان دكتر عزيزي طبقه دوم واحد غربي

نامزهرا
باباجمادي
تلفن ۰۹۱۹۴۴۲۶۸۲۵
آدرسخرمدره خ معلم نرسيده به دبيرستان سراج

ناممحمدهادی
بیات
تلفن
۰۹۱۰۹۷۲۱۶۹۱
آدرسخرمدره – میدان امام حسین -میدان شهدا پلاک ۶ طبقه دوم

نامفاطمه
جعفری
تلفن۰۲۴-۳۵۵۵۲۲۲۷
۰۹۱۲۳۴۱۹۴۹۱
آدرسخرمدره-خیابان شهیدبهشتی نبش پاساژگلها

نامحشمت اله
خانمحمدی
تلفن۰۲۴۲-۵۵۲۵۰۱۰
۰۹۱۲۳۴۲۰۷۱۱
آدرسخرمدره خ امام جنب بانك مسكن پ۵۴

نامنفیسه
سیاهپوشان
تلفن۰۲۴۲-۵۵۳۲۲۲۷
۰۹۱۲۲۸۴۸۱۷۱
آدرسخرمدره خ شهيد بهشتي كوچه پنجم پ۱

نامناصر
عربلو
تلفن۰۲۴۳۵۵۲۴۲۷۳
۰۹۱۲۷۴۵۴۷۰۰
آدرسخرمدره بلوار امام خميني روبروي اداره پست پلاك۱۳۰

نامليلا
كريمي
تلفن۰۲۴۲۵۵۲۹۵۵۲
۰۹۱۲۷۴۱۶۲۷۰
آدرسخرمدره خ امام روبروي دادگستري ساختمان هلال احمر طبقه اول

نامشیوا
کلانتری
تلفن۰۲۴-۳۵۵۲۲۴۲۵
۰۹۱۲۶۴۱۵۱۵۳
آدرسخرمدره میدان معلم جنب شهرداری نبش مجتمع گلها

نامغلامرضا
کلانتری
تلفن۰۲۴۲۵۵۲۲۸۴۶
۰۹۱۲۳۴۲۰۱۹۶
آدرسخرمدره خ سيد جماالدين پ۱۷۱ ط دوم

وکلا با پایه وکالت دو

نامجواد
افشاري
تلفن۳۵۵۳۴۳۴۸
۰۹۱۲۸۷۷۱۰۶۱
آدرسخرمدره-خيابان معلم نبش مجتمع گلها

ناممحمدرضا
فلاح ابدي كشل
تلفن۰۹۱۹۶۷۴۷۴۳۶
۰۹۱۹۴۴۲۴۱۲۷
آدرسخرمدره-ميدان توحيد جنب مسافر خانه پارك پلاك ۷۷

وکلا با پایه وکالت یک

نامجعفر
برزگر
تلفن ۰۹۱۲۴۴۱۰۳۲۷
آدرسماهنشان روبروي منابع طبيعي

وکلا با پایه وکالت دو

نامسیامک
حسنی
تلفن ۰۹۱۲۴۴۲۱۱۵۲
آدرسماهنشان جنب پست بانک

نامسیدمهدی
موسوی
تلفن۳۶۲۲۴۳۲۰
۰۹۱۲۷۷۲۰۵۱۷
آدرسماهنشان- خ اسلام جنب پست بانک

وکلا با پایه وکالت یک

نامبابک
ایرانی ارباطی
تلفن ۰۹۱۲۱۹۹۱۷۴۶
آدرسگرماب روبروی دادگستری سابق

وکلا با پایه وکالت دو

نامبهروز
جعفری
تلفن۰۲۴-۳۴۸۲۳۰۰۵
۰۹۱۲۳۹۷۵۰۶۸
آدرسگرماب خ فردوسی نبش گلستان ۳

نامرامين
كريم نژاد
تلفن ۰۹۱۲۲۶۵۶۲۵۳
آدرسگرماب ميدان امام حسين روبروي بانك كشاورزي نبش خيابان شهيد بهشتي

وکلا با پایه وکالت یک

نامجعفر
عباسي
تلفن۰۲۴۲۴۲۲۰۰۹۴
۰۹۱۲۲۴۲۲۴۱۶
آدرسسجاس روبروي دادگاه

وکلا با پایه وکالت دو

وکلا با پایه وکالت یک

نامشهرام
صفاریان
تلفن۳۴۶۲۲۱۱۵
۰۹۱۲۱۴۱۷۵۲۱
آدرسبزینه رود -زرینه رود میدان توحید خیابان بهشتی جنب مسجد حضرت ابوالفضل

نامخليل
عزيزي ستوده
تلفن۰۹۱۲۶۹۷۹۲۲۵
۰۹۱۲۶۹۷۹۲۲۵
آدرسبزينه رود خ شهيد رجايي جنب مدرسه شهيد رجايي

ناممصطفي
قرباني
تلفن ۰۹۱۲۷۶۷۴۲۰۵
آدرسبزينه رود خيابان مطهري روبروي مصالح فروشي

وکلا با پایه وکالت دو

نامریحانه
بیگدلو
تلفن ۰۹۱۹۸۴۵۷۶۵۳
آدرسزرین رود-خ مطهری کوچه بسیج

نامجواد
فريدوني
تلفن ۰۹۱۲۸۶۳۳۵۰۸
آدرسبزينه رود خيابان مطهری کوچه بسیج (کوچه دادگاه)

نامزهرا
محمودی
تلفن ۰۹۱۲۰۶۷۳۵۴۵
آدرسبزینه رود-زرینه رود-خیابان مطهری روبروی نانوایی فرهنگیان

وکلا با پایه وکالت یک

ناماكبر
محمدي پناه
تلفن ۰۹۱۲۸۴۲۵۹۶۰
آدرسدندي شهرك فردوس خيابان اصلي نرسيده به دادگستري

وکلا با پایه وکالت دو

ناممحمد
خشنودی خواه
تلفن ۰۹۱۲۵۴۲۵۶۱۱
آدرسدندی – شهرک فردوس خ اصلی نرسیده به دادگستری

زنجان مس